Výměna počítače nebo pevného disku, opětovná instalace mozaBooku nebo zadání nového licenčního kódu

08.05.19 13:17

Při výměně pevného disku nebo počítače můžete uchovat účty, obsahy, údaje lokálních uživatelů vytvořených v mozaBooku, respektive i licenci programu můžete přenést na nový počítač.

Otevřete nastavení (1) a vyberte menu mozaBook přihlášení (2). Poznamenejte si licenční kód programu (3). Klikněte na tlačítko "Nová licence" (4), takovým způsobem licenci oddělíte od počítače a můžete ji znovu použít.

Program uchovává účty, sešity, vlastní obsahy lokálních uživatelů vytvořených v mozaBooku ve složce "Program Files/Mozaik/mozaLogin". Uložte tuto složku na externí nosič dat (např. USB klíč).

MozaBook program nelze přenést na nový pevný disk nebo počítač kopírováním, jelikož oprávnění knihoven musí nastavit mozaBook instalační program. Instalujte mozaBook, následně vyhledejte složku "Program Files/Mozaik/mozaLogin" a nahraďte ho tím, který jste již uložili.

Spusťte mozaBook a zadejte licenční kód. Pokud jste nahradili složku "mozaLogin", objeví se stejní uživatelé jako ve starém mozaBooku. Uživatelé musí znovu stáhnout své knihy, ale v nich vytvořené kresby, poznámky, doplnění budou dostupné, jelikož i ty uchovává program ve složce mozaLogin, který byl přenesen ze starého mozaBooku.

Bylo to užitečné? Ano Ne
Added to your cart.