Zánik Pompejí

Zánik Pompejí

Tajemství ruin tohoto starověkého města, které je zdrojem mnoha informací a zajímavostí, jsou dodnes předmětem bádání.

05:19

Dějepis

Klíčová slova

Pompeje, Pompeji, Pompeji pusztulása, Vesuv, Plinius, sopečný popel, zničení, archeologie, aktivní sopky, sopka, zničené město, zemětřesení, výtvor, nálezy, Světové Dědictví, přírodní katastrofa, Stratovulkán, lapilli, Vulcanus, láva, sopečné pozůstatky, Itálie, Római Birodalom, Starověký Řím, osada, Sulla, populace, Campania, paměť, cestovní ruch, vykopávka, Kolonie, starověk, muzeum, historie

Added to your cart.