Zánik Pompejí

Tajemství ruin tohoto starověkého města, které je zdrojem mnoha informací a zajímavostí, jsou dodnes předmětem bádání.

Související doplňky

Akropole (Athény, 5. století př. Kr.)

Nejslavnější citadela na světě je Akropole v Athénách, která byla postavena během...

Bohové starověkého Egypta

Starověcí Egypťané uctívali množství bohů a bohyň.

Příběh Sparťana

Slyšeli jste už o slavné bitvě u Thermopyl, kde hrstka řeckých bojovníků zastavila tisíce...

Starověké olympijské hry

Dozvíte se o vzniku starověkých olympijských her a jejich novověku znovuzrození.

Forum Romanum

Starověké římské hlavní náměstí je jedním z nejoblíbenějších turistických atrakcí ve věčném městě.

Knósský palác (2. tisíciletí př. Kr.)

Největší palácový komplex ostrova Kréta bylo pravděpodobně středisko mínojské civilizace.

Starověké římské obléhací stroje

Tyto technické nástroje starověcí Římané použili na dobývání pevnosti.

Prokletí faraóna

Otevření hrobky faraona Tutanchamona mělo vysokou cenu.

Added to your cart.