Výroba vodíkového plynu

Vyrobme vodíkový plyn ze zinkového prášku a kyseliny chlorovodíkové! Podívejme se, co bude ve vzdálené budoucnosti základem vozidel na vodíkový pohon.

Související doplňky

RNK

RNK je polynukleotid, který se skládá z kyseliny fosforečné a ribózy. RNK má čtyři...

Formamid (metánamid) (HCONH₂)

Je to hygroskopická bezbarvá až mírně viskózní kapalina bez zápachu, používá se při...

Bróm-, fluór-, chlormethan (CHClBrF)

"Molekula má dva enantiomery: stereoizomery, které jsou si navzájem zrcadlovým obrazem...

Naftalen (C₁₀H₈)

Je to nejjednodušší polycyklický aromatický uhlovodík.

Jak přivést vodu k varu pomocí ledu

Je možné, aby voda sevřela pod bodem varu, tedy pod 100 °C?

Butan (C₄H₁₀O)

Je čtvrtým v homologické řadě alkanů.

Polytetrafluorethylen (teflon) (C₂F₄) n

Je jedním z nejznámějších syntetických polymerů.

Kyselina palmitová (kyselina hexadekánová) (C₁₅H₃₁COOH)

Je to bílá, voskovitá karboxylová kyselina s velkým počtem uhlíkových atomů.

Added to your cart.