Vliv změny tlaku na chemickou rovnováhu (pozorování)

Zkoumání oxidu uhličitého rozpuštěného ve vodě v láhvi se sycenou vodou.

Související doplňky

Molekula úkol IV. (Uhlovodíky)

Úkol na procvičování učiva o uhlovodících.

Molekula úkol V.(Sloučeniny kyslíka)

Úkol na procvičování a vysvětlení struktury a sloučenin kyslíku.

Ovocní baterie

Proud nízkého napětí můžeme vyrobit i pomocí ovoce, podobně jako v případě Daniellova článku.

Produkce amoniaku z dusíku a vodíku (Haber-Bosch proces)

Výroba amoniaku v průmyslu vyžaduje vysokou teplotu, tlak a přítomnost železa jako...

Povrchové napětí kapalin (pozorování)

V tomto filmu budeme pozorovat, jak plave žiletka na hladině různých kapalin.

Molekula úkol VI.(Sacharidy)

Úkol na procvičení skupin a struktury mono, di a polysacharidů.

Molekula úkol I. (Vazby)

Úkoly na procvičování různých typů vazeb.

Olověný akumulátor

Elektrochemické procesy v olověném akumulátoru vyrábějí elektrický proud.

Added to your cart.