Vliv změny tlaku na chemickou rovnováhu (pozorování)

Zkoumání oxidu uhličitého rozpuštěného ve vodě v láhvi se sycenou vodou.

Související doplňky

Model sopky

Na zabarvení použijeme červené potravinářské barvivo a reakcí sody a octa namodelujeme sopečnou...

Viskozita kapalin

Už jste se někdy zamysleli nad tím, proč med stéká z lžičky pomaleji než voda?

Tání a tuhnutí

Během zmrazování vznikají mezi molekulami vody vodíkové vazby, což vede ke krystalické...

Fázový přechod

Fázový přechod je přeměna látky z jednoho skupenství do druhého.

Příprava směsí, separování složek 2 (pozorování)

Separace směsí na složky, pokud jedna složka je rozpustná ve vodě.

Odstraňování skořápky z vajíčka

Kyselina octová rozpouští látky obsahující uhličitan vápenatý, a tak je schopna rozpustit i...

Inteligentní plastelína

Díky výjimečným schopnostem elastomerů můžete být svědkem překvapivého triku.

Reakce amoniaku s chlorovodíkem

Chlorid amonný je výsledkem reakce amoniaku a chlorovodíku.

Added to your cart.