Vliv změny tlaku na chemickou rovnováhu (pozorování)

Zkoumání oxidu uhličitého rozpuštěného ve vodě v láhvi se sycenou vodou.

Související doplňky

Žhavé srdce

Pomocí kyslíku uvolňujícího se během rozkladu roztoku dusičnanu draselného lze vypálit do papíru...

Polymerace ethylenu

Polymerací ethylenu vzniká polyethylen, typ plastu.

Podobné se rozpouští v podobném

V nepolárních rozpouštědlech se rozpouštějí nepolární látky, zatímco v polárních rozpouštědlech...

Podmínky rychlého hoření

Ukážeme vám, že hoření není možné, pokud chybí hořlavý materiál, kyslík nebo teplota vznícení.

Povrchové napětí kapalin

V tomto filmu budeme pozorovat, jak plave žiletka na hladině různých kapalin.

Tavení hliníku

Tavení hliníku je proces získávání hliníku z oxidu hlinitého elektrolýzou.

Odstraňování skořápky z vajíčka

Kyselina octová rozpouští látky obsahující uhličitan vápenatý, a tak je schopna rozpustit i...

Reakce vodíku s kyslíkem

Směsí vodíku a kyslíku vzniká peroxid vodíku. Při zapálení exploduje.

Added to your cart.