Vliv změny tlaku na chemickou rovnováhu (pozorování)

Zkoumání oxidu uhličitého rozpuštěného ve vodě v láhvi se sycenou vodou.

Související doplňky

Reakce vodíku s kyslíkem

Směsí vodíku a kyslíku vzniká peroxid vodíku. Při zapálení exploduje.

Polymerace ethylenu

Polymerací ethylenu vzniká polyethylen, typ plastu.

Reakce amoniaku s chlorovodíkem

Chlorid amonný je výsledkem reakce amoniaku a chlorovodíku.

Vliv koncentrace na chemickou rovnováhu

Zkoumání barvy chloridu kobaltnatého ve vodě a kyselině chlorovodíkové.

Adice

Adice je organická chemická reakce, při které se dvě a více molekul spojuje do jedné...

Molekula úkol II. (Polarita)

Úkol na prohlubování a procvičování pojmů polarity molekul.

Podobné se rozpouští v podobném

V nepolárních rozpouštědlech se rozpouštějí nepolární látky, zatímco v polárních rozpouštědlech...

Molekula úkol IV. (Uhlovodíky)

Úkol na procvičování učiva o uhlovodících.

Added to your cart.