Vliv změny tlaku na chemickou rovnováhu (pozorování)

Zkoumání oxidu uhličitého rozpuštěného ve vodě v láhvi se sycenou vodou.

Související doplňky

Model sopky

Na zabarvení použijeme červené potravinářské barvivo a reakcí sody a octa namodelujeme sopečnou...

Povrchové napětí kapalin

V tomto filmu budeme pozorovat, jak plave žiletka na hladině různých kapalin.

Domácí hasicí pěna

Můžeme produkovat plynný oxid uhličitý pomocí hydrogenuhličitanu sodného a kyseliny octové. Oxid...

Podmínky rychlého hoření

Ukážeme vám, že hoření není možné, pokud chybí hořlavý materiál, kyslík nebo teplota vznícení.

Reakce amoniaku s chlorovodíkem

Chlorid amonný je výsledkem reakce amoniaku a chlorovodíku.

Endotermická reakce

Hydroxid barnatý reaguje s dusičnanem amonným, přičemž absorbují teplo ze svého prostředí.

Vliv koncentrace na chemickou rovnováhu

Zkoumání barvy chloridu kobaltnatého ve vodě a kyselině chlorovodíkové.

Exotermická reakce (pozorování)

Při ohřívání dochází k reakci sírového a zinkového prášku, přičemž se uvolňuje teplo.

Added to your cart.