Vliv změny tlaku na chemickou rovnováhu

Zkoumání oxidu uhličitého rozpuštěného ve vodě v láhvi se sycenou vodou.

Související doplňky

Molekula úkol V.(Sloučeniny kyslíka)

Úkol na procvičování a vysvětlení struktury a sloučenin kyslíku.

Příprava směsí, separování složek 2

Separace směsí na složky, pokud jedna složka je rozpustná ve vodě.

Olověný akumulátor

Elektrochemické procesy v olověném akumulátoru vyrábějí elektrický proud.

Molekula úkol I. (Vazby)

Úkoly na procvičování různých typů vazeb.

Z čeho se skládají směsi?

Toto učivo představuje různé typy směsí a to, jak mohou být látky ve směsích odděleny.

Podobné se rozpustí v podobném (pozorování)

V nepolárních rozpouštědlech se rozpouštějí nepolární látky, zatímco v polárních rozpouštědlech...

Oheň pod popelem

Pomocí katalyzátorů můžeme usnadnit nebo podpořit průběh takových reakcí, které by bez nich...

Nehořlavý papírový kapesník

Podívejme se do zákulisí filmových a gastronomických triků: proč hořící předměty vždy neshoří?

Added to your cart.