Vliv koncentrace na chemickou rovnováhu

Zkoumání barvy chloridu kobaltnatého ve vodě a kyselině chlorovodíkové.

Související doplňky

Odstraňování skořápky z vajíčka

Kyselina octová rozpouští látky obsahující uhličitan vápenatý, a tak je schopna rozpustit i...

Rozpouštění chlorovodíku (HCl) ve vodě

Roztok chlorovodíku ve vodě se nazývá kyselina chlorovodíková.

Struktura molekul dusíku

Animace zobrazuje strukturu molekul dusíku, jedna sigma a dvě pí vazby držící atom dohromady.

Daniellův článek

Proud můžeme vyrábět pomocí zinkové destičky ponořené do síranu zinečnatého, měděné destičky...

Domácí hasicí pěna

Můžeme produkovat plynný oxid uhličitý pomocí hydrogenuhličitanu sodného a kyseliny octové. Oxid...

Oheň pod popelem

Pomocí katalyzátorů můžeme usnadnit nebo podpořit průběh takových reakcí, které by bez nich...

Polymerace ethylenu

Polymerací ethylenu vzniká polyethylen, typ plastu.

Podmínky rychlého hoření

Ukážeme vám, že hoření není možné, pokud chybí hořlavý materiál, kyslík nebo teplota vznícení.

Added to your cart.