Sluneční záření

Sluneční záření se nerušeně šíří ve vesmíru, ale dokud dorazí na zemský povrch, může narazit na řadu překážek.

Související doplňky

Magnetické pole Země

Jižní a severní magnetické pole Země se nachází blízko severního a jižního zeměpisného pólu.

Vodní toky

Lidé vždy rádi osídlovali okolí řek. Jaké má výhody a nevýhody život v blízkosti řek?

The East African Rift

A Kelet-Afrikai Nagy Hasadékvölgy a kőzetlemezek mozgásának következményeként jött létre.

Erodované kerné pohoří

Téměř všude na světě se můžeme setkat s pozůstatky Variské a Kaledonské horské soustavy.

Půda

Půda je nejvrchnější, kyprou, úrodnou vrstvou zemské kůry.

Výšková stupňovitost

V horách se podnebí, půda, flóra a fauna mění s nadmořskou výškou.

Krasovatení

Při rozpouštění vápence vlivem kyseliny uhličité vznikají krasové útvary.

Sopečná činnost

Během sopečné činnosti vystupuje ze zemské kůry na povrch magma.

Added to your cart.