Rovníkové podnebí

Rovníkové podnebí

Toto video vám představí svéráznost klimatu tropických deštných lesů.

02:26

Zeměpis

Související doplňky

Související doplňky

Ozonová vrstva

Ozonová vrstva filtruje nebezpečné UV záření přicházející ze Slunce, proto je nezbytná...

Horské podnební pásmo

Určujícím faktorem horského podnebního pásma je nadmořská výška.

Velká příkopová propadlina

Velká příkopová propadlina vznikla pohybem tektonických desek.

Tektonické desky

Tektonické desky se mohou pohybovat vzájemně vůči sobě.

Tvorba mlhy

Mlhou nazýváme tvorbu oblaků v blízkosti zemského povrchu. Existují na Zemi taková místa, která...

Pobřežní vítr

Pobřežní vítr vzniká kvůli tomu, že se pevnina a moře neohřívá ve stejné míře.

Výjimečné atmosférické jevy

Občas můžeme být svědky nádherných, neotřelých atmosférických jevů. Poznejme přírodovědné pozadí...

Středozemní podnebí

Středozemní podnebí charakterizuje horké, suché léto a mírná zima.

Added to your cart.