Rovníkové podnebí

Toto video vám představí svéráznost klimatu tropických deštných lesů.

Související doplňky

Zlom (střední)

Vertikální síly mohou rozlámat horniny na kry, které se pak vertikálně posunou.

Tvorba mlhy

Mlhou nazýváme tvorbu oblaků v blízkosti zemského povrchu. Existují na Zemi taková místa, která...

Vznik a druhy oblaků

Z odpařené vody se tvoří mraky, které mají různý tvar a jejichž voda dopadá zpět na...

Exogenní síly

Zemský povrch získal svou dnešní formu díky exogenním a endogenním silám. Exogenní síly formují...

Vrstvy oceánů

Hloubka vody ovlivňuje fyzikální vlastnosti, flóru a faunu oceánu.

Činnost ledovců

Ledovec je masa ledu, která se soustavně a pomalu posouvá dolů svahem.

Vznik oblaků

Když teplota ochlazujícího se vzduchu dosáhne rosný bod, nadbytečná vodní pára se kondenzuje.

Nerosty

Horniny se skládají z nerostů, které se v přírodě nacházejí i v čisté formě.

Added to your cart.