Příběh o Josefovi

Příběh o Josefovi

Biblický příběh o Josefovi, pravnukovi Abrahama, který byl praotcem Židů.

01:18

Dějepis

Klíčová slova

József története, Joseph, Jákob fia, Jakub, snít výklad, sen, bibliai történet, Bible, Starý zákon, Izrael, Abraham, Canaan, Egypt, faraon, historie, starověk, bůh, testvér, ucho, náboženství

Added to your cart.