Povrchové napětí kapalin 2.

V tomto filmu experimentujeme s potravinářskými barvivy.

Související doplňky

Raketa z prášku do pečiva

Z hydrogenuhličitanu sodného a kyseliny citronové vyrobíme s explodujícím úspěchem oxid uhličitý.

Ohnivá pomerančová slupka

Vytvoříme efektní ohnivé koule zapálením hořlavých esenciálních olejů nacházejících se v...

Podobné se rozpustí v podobném (pozorování)

V nepolárních rozpouštědlech se rozpouštějí nepolární látky, zatímco v polárních rozpouštědlech...

Vychýlení proudu vody (pozorování)

Budeme svědky překvapivého jevu, když u vody tekoucí z kohoutku podržíme elektrostaticky nabité...

Molekula úkol V.(Sloučeniny kyslíka)

Úkol na procvičování a vysvětlení struktury a sloučenin kyslíku.

Oheň pod popelem

Pomocí katalyzátorů můžeme usnadnit nebo podpořit průběh takových reakcí, které by bez nich...

Model sopky

Na zabarvení použijeme červené potravinářské barvivo a reakcí sody a octa namodelujeme sopečnou...

Molekula úkol IV. (Uhlovodíky)

Úkol na procvičování učiva o uhlovodících.

Added to your cart.