Povrchové napětí kapalin 2.

Povrchové napětí kapalin 2.

V tomto filmu experimentujeme s potravinářskými barvivy.

01:06

Chemie

Související doplňky

Související doplňky

Struktura molekul dusíku

Animace zobrazuje strukturu molekul dusíku, jedna sigma a dvě pí vazby držící atom dohromady.

Vliv změny tlaku na chemickou rovnováhu (pozorování)

Zkoumání oxidu uhličitého rozpuštěného ve vodě v láhvi se sycenou vodou.

Exotermická reakce (pozorování)

Při ohřívání dochází k reakci sírového a zinkového prášku, přičemž se uvolňuje teplo.

Viskozita kapalin (pozorování)

Už jste se někdy zamysleli nad tím, proč med stéká z lžičky pomaleji než voda?

Rozpouštění chlorovodíku (HCl) ve vodě

Roztok chlorovodíku ve vodě se nazývá kyselina chlorovodíková.

Vliv změny tlaku na chemickou rovnováhu

Zkoumání oxidu uhličitého rozpuštěného ve vodě v láhvi se sycenou vodou.

Podobné se rozpustí v podobném (pozorování)

V nepolárních rozpouštědlech se rozpouštějí nepolární látky, zatímco v polárních rozpouštědlech...

Molekula úkol I. (Vazby)

Úkoly na procvičování různých typů vazeb.

Added to your cart.