Povrchové napětí kapalin

V tomto filmu budeme pozorovat, jak plave žiletka na hladině různých kapalin.

Související doplňky

Vliv koncentrace na chemickou rovnováhu (pozorování)

Zkoumání barvy chloridu kobaltnatého ve vodě a kyselině chlorovodíkové.

Vliv změny tlaku na chemickou rovnováhu (pozorování)

Zkoumání oxidu uhličitého rozpuštěného ve vodě v láhvi se sycenou vodou.

Příprava směsí, separování složek 1 (pozorování)

Směsi lze separovat na základě rozdílných vlastností složek.

Molekula úkol IV. (Uhlovodíky)

Úkol na procvičování učiva o uhlovodících.

Tání a tuhnutí

Během zmrazování vznikají mezi molekulami vody vodíkové vazby, což vede ke krystalické...

Kovalentní vazba v molekule benzenu

V benzenu najdeme sigma vazby a delokalizované pi vazby mezi atomy uhlíku.

Vychýlení proudu vody (pozorování)

Budeme svědky překvapivého jevu, když u vody tekoucí z kohoutku podržíme elektrostaticky nabité...

Chlorace metanu pomocí substituční reakce

V průběhu substituční reakce vodíkové atomy metanu jsou substituovány atomy chloru jako...

Added to your cart.