Poušť

Třetina souše je pokryta pouští. Dnes se stává velkým problémem desertifikace, kterou není snadné zastavit.

Související doplňky

Koloběh uhlíku

Během fotosyntézy je uhlík vázán v organické hmotě, zatímco během dýchání se uvolní do...

Slapové jevy

Vzestup a pokles mořské hladiny v důsledku gravitační síly Měsíce.

Výšková stupňovitost

V horách se podnebí, půda, flóra a fauna mění s nadmořskou výškou.

Vrása (pokročilý)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Abrazní srub

Vlnobití má na jednotlivých částech pobřeží obrovský ničivý účinek. Podívejme se, jak probíhá...

Sedimentární horniny

Věděli jste, že tři čtvrtiny naší Země pokrývají usazené horniny?

Atmosféra

Na naší planetě jsme všude obklopeni atmosférou. Její přítomnost považujeme za tak přirozenou,...

Tornádo

Tornáda mají krátkou životnost, ale o to větší sílu, která dokáže způsobit obrovské škody.

Added to your cart.