Pantheon

Pantheon je jedním z nejvýznamnějších a nejlépe dochovaných starověkých římských chrámů.

Související doplňky

Atreova pokladna (Mykény, 14. století před Kr.)

Mykénský starověký kruhový hrob podle tradice je vázán k menu mýtickému králi.

Starověká řecká keramika

Mistrovská díla starověkých řeckých hrnčířů jsou důležité archeologické prameny.

Chammurapiho zákoník

Nejčastěji zmiňovanou památkou Chammurapiho panování je sbírka právních předpisů...

Pantheon (Řím, 2. století)

„Chrám všech bohů“ byl postaven za vlády římského císaře Hadriána.

Typy řeckých sloupů

Jónské, dórské a korintské sloupy mají odlišné rozměry a ozdoby.

Barbarské oblečení (5. století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

Architektura starověkého Říma

Stavby starověkého Říma měly významný vliv na pozdější evropskou architekturu.

Raně křesťanské umění

Raně křesťanské relikvie jsou významnými svědky křesťanského kultu smrti z prvního tisíciletí.

Added to your cart.