Oxidace alkoholu

Zkoumání barvy měděného drátu po vystavení teplu a následně v páře ethanolu.

Související doplňky

Cis-but-2-en (C₄H₈O)

Je bezbarvý plyn, těžší než vzduch, jeho geometrický izomer je trans-but-2-en.

Cyklohexan (C₆H₁₂O)

Je to kapalná látka, která nerozpustná ve vodě, ale rozpustná v organických rozpouštědlech.

Methylamin (NH₂CH₃)

Je to nejjednodušší, primární amin.

Uzavření kruhu glukózy

Tato animace nám představí proces uzavření kruhu z otevřeného řetězce glukózy.

Výroba ethenu a jeho reakce s bromovou vodou

Ethen vyroben zahříváním polyetylenu odbarvuje bromovou vodu.

α (alfa)- D-glukóza (C₆H₁₂O₆)

Alfa-Dglukóza je jednou ze stereoizomerů glukózy, konkrétně D-glukózy.

Výroba ethenu a jeho reakce s bromovou vodou (pozorování)

Ethen vyroben zahříváním polyetylenu odbarvuje bromová vodu.

Added to your cart.