Oheň pod popelem

Pomocí katalyzátorů můžeme usnadnit nebo podpořit průběh takových reakcí, které by bez nich nemohly vzniknout.

Související doplňky

Reakce zinku s kyselinou chlorovodíkovou

Rozpouštění zinku v kyselině chlorovodíkové vytváří plynný vodík.

Olověný akumulátor

Elektrochemické procesy v olověném akumulátoru vyrábějí elektrický proud.

Vliv teploty na chemickou rovnováhu

Změna barvy roztoku chloridu kobaltnatého vlivem zahřívání a chlazení.

Vliv koncentrace na chemickou rovnováhu (pozorování)

Zkoumání barvy chloridu kobaltnatého ve vodě a kyselině chlorovodíkové.

Endotermická reakce

Hydroxid barnatý reaguje s dusičnanem amonným, přičemž absorbují teplo ze svého prostředí.

Kovalentní vazba v molekule benzenu

V benzenu najdeme sigma vazby a delokalizované pi vazby mezi atomy uhlíku.

Vývoj modelu atomu

Hlavní fáze v historii o teorií a názorech o struktuře atomu.

Rozpouštění chlorovodíku (HCl) ve vodě

Roztok chlorovodíku ve vodě se nazývá kyselina chlorovodíková.

Added to your cart.