Odbarvení růže použitím chlorového plynu

V našem experimentu odbarvíme růži pomocí chlorového plynu.

Související doplňky

DNA

Je nositelkou genetické informace v buňkách.

Kyselina olejová (C₁₇H₃₃COOH)

Jsou to nenasycené monokarboxylové kyseliny, které obsahují v molekule dvojnou vazbu v...

Butan (C₄H₁₀O)

Je čtvrtým v homologické řadě alkanů.

Bróm-, fluór-, chlormethan (CHClBrF)

"Molekula má dva enantiomery: stereoizomery, které jsou si navzájem zrcadlovým obrazem...

Chlorid uhličitý (CCl₄)

Bezbarvá, toxická kapalina se sladkou vůní. Je vynikajícím rozpouštědlem na oleje a tuky.

Katalytické krakování

Zvýšená poptávka po palivu ropný průmysl řeší pomocí krakování.

Pentan (C₅H₁₂)

Pentan je pátým členem v homologické řadě alkanů. Je bezbarvá hořlavá kapalina.

Added to your cart.