Nehořlavý papírový kapesník (pozorování)

Podívejme se do zákulisí filmových a gastronomických triků: proč hořící předměty vždy neshoří?

Související doplňky

Příprava směsí, separování složek 2 (pozorování)

Separace směsí na složky, pokud jedna složka je rozpustná ve vodě.

Vliv změny tlaku na chemickou rovnováhu

Zkoumání oxidu uhličitého rozpuštěného ve vodě v láhvi se sycenou vodou.

Chlorace metanu pomocí substituční reakce

V průběhu substituční reakce vodíkové atomy metanu jsou substituovány atomy chloru jako...

Reakce zinku s kyselinou chlorovodíkovou

Rozpouštění zinku v kyselině chlorovodíkové vytváří plynný vodík.

Fázový přechod

Fázový přechod je přeměna látky z jednoho skupenství do druhého.

Palivový článek

Palivový článek je šetrný k životnímu prostředí, přeměňuje přímo chemickou energii paliva...

Domácí hasicí pěna (pozorování)

Můžeme produkovat plynný oxid uhličitý pomocí hydrogenuhličitanu sodného a kyseliny octové. Oxid...

Příprava směsí, separování složek 1

Směsi lze separovat na základě rozdílných vlastností složek.

Added to your cart.