Masada

Masada je pevnost na obrovském izolovaném skalním útesu, která je symbolem židovského vlastenectví.

Související doplňky

Bitva u Kadeše (1285 př.Kr.)

Jedna z největších bitev starověkého Východu se odehrála mezi starověkým Egyptem a...

Římští gladiátoři (2. století)

Gladiátoři byli bojovníci, kteří bojovali v římských arénách proti sobě a divokým...

Obilní sýpka v údolí Indu (Harappa)

Staří Indové postavili už ve starém věku obroské přirozeně větrané sklady.

Bitva u Thermopyl (480 pr. Kr.)

Během řecko-perských válek bitva u Thermopyl se stala symbolem hrdinství a obětavosti...

Egyptské pyramidy (Gíza, 26. století př. Kr.)

Egyptské pyramidy jsou poslední z divů starověkého světa, které ještě můžeme vidět.

Příběh o Josefovi

Biblický příběh o Josefovi, pravnukovi Abrahama, který byl praotcem Židů.

Provincie a města Římské říše

Tato animace vám představí dějiny Římské říše trvající několik století.

Helénistické období: Alexandrie

Alexandr Veliký založil mnoho míst, které byly administrativními středisky, kde se řecká kultura...

Added to your cart.