Masada

Masada je pevnost na obrovském izolovaném skalním útesu, která je symbolem židovského vlastenectví.

Související doplňky

Makedonie (Makedonská říše)

Legendární panovník a vojevůdce, Alexandr Veliký vytvořil obrovskou říši.

Obytný dům ve starověkém Egyptě

Obytné domy ve starověkém Egyptě se skládaly z pravidelně uspořádaných místností.

Bohové starověkého Egypta

Starověcí Egypťané uctívali množství bohů a bohyň.

Krvavý básník Nero

Nero zapálil Řím schválně? Pravda nebo lež?

Zánik Pompejí

Tajemství ruin tohoto starověkého města, které je zdrojem mnoha informací a zajímavostí, jsou...

Starověký římský obytný dům

Bohatí občané ve starověkém Římě vlastnili prostorné domy s rozmanitými formami půdorysu...

Šalamounův chrám (Jeruzalém. 10. století př. Kr.)

Šalamounův chrám je jeden z nejdůležitějších staveb židovské architektury.

Bitva u Thermopyl (480 pr. Kr.)

Během řecko-perských válek bitva u Thermopyl se stala symbolem hrdinství a obětavosti...

Added to your cart.