Ludvík XIV.

Úsilí předešlých panovníků z rodu Bourbonů o upevnění postavení Francie připravilo terén nejmocnějšímu králi ve francouzských dějinách, Ludvíku XIV.

Související doplňky

Gilotina

Gilotina je nástroj, kterým se vykonávaly popravy "lidštějším způsobem ", pojmenovaný po...

Reformované kolegium v Debrecíně (18. stol.)

Jedna z nejstarších škol v Maďarsku, kde studovalo několik renomovaných Maďarů.

Hornictví v období průmyslové revoluce

Na konci 18. století, hornictví se rozvíjelo kvůli velké potřebě surovin v dynamicky se...

Bitva u Trafalgaru (1805)

Během napoleonských válek anglické válečné loďstvo vedené admirálem Nelsonem porazilo...

Darwinova legendární cesta

Darwinova legendární cesta na palubě HMS Beagle hrála zásadní roli při vývoji teorie evoluce.

Bitva u Lepanta (1571)

Flotila Svaté ligy v proslulé mořské bitvě porazila Osmanská flotilu.

Řetězový most (Budapešť)

Széchenyiho řetězový most je nejstarší stálý most přes Dunaj mezi Budínem a pěstovat.

Bastila (Paříž, 18. století)

Pařížské vězení se stalo legendárním kvůli událostem francouzské revoluce v roce 1789.

Added to your cart.