Kláštery

Klášterní hnutí byly jedním z nejvýznamnějších křesťanských náboženských rysů středověké Evropy.

Související doplňky

Chichén Itzá (12. století)

Legendární hlavní město říše Mayů a Toltéků se nacházelo na území dnešního Mexika.

Tenochtitlán (15. století)

Velkolepé hlavní město vyspělé Aztécké říše udivilo i španělských dobyvatelů.

Palác Karla Velikého (Cáchy, 9 století)

Palác Karla Velikého byl nejen střediskem říše, ale i centrem kultury.

Gutenbergova tiskárna (Mohuč, 15. století)

Podle magazínu Life Gutenbergův vynález je nejdůležitější událostí druhého tisíciletí.

Templářští rytíři (12. století)

Jeden z nejdůležitějších rytířských řádů, který vznikl během křižáckých výprav.

Londýnský Tower

Poutavá historie stavebního komplexu Tower se píše už téměř tisíc let.

Helma středověkých vikingů

Vikingové opravdu nosili helmy s rohy?

Hagia Sofia

Je to jedna z nejznámějších křesťanských staveb, která se později stala islámskou mešitou, v...

Added to your cart.