Barvení květů

Na lupínky květu nastříkáme průhlednou tekutinu, následně se jejich barva změní na fialovou. Podívejme se, jaký chemický trik se skrývá za tím!

Související doplňky

Sekundární struktura bílkovin

Polypeptidové reťazce sú zložené z aminokyselín, rozlišujeme dve základné sekundárne...

1,1,2,2-tetrafluoretén (C2F4)

Bezbarvý plyn bez zápachu, je monomerem teflonu.

1,3-dien (C₄H₆O)

To je nejjednodušším z konjugovaných dienů.

Maltosa (sladový cukr) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Je to disacharid, který je tvořen dvěma molekulami D-glukózy spojenými α vazbou.

Dichlormethan (CH₂Cl₂)

Vyrábí se reakcí metanu s plynným chlorem a používá se jako rozpouštědlo.

Dimethylamin (NH (CH₃) ₂)

Je to bezbarvý plyn s pronikavým zápachem, v průmyslu široce používán.

Styren (vinylbenzen) (C₈H₈)

Je to bezbarvá kapalina s vůní podobnou benzenu. Je monomerem polystyrenu.

Added to your cart.