Abrazní srub

Vlnobití má na jednotlivých částech pobřeží obrovský ničivý účinek. Podívejme se, jak probíhá tento proces!

Související doplňky

Znečišťování přírodních vod

Voda je jedním z nejdůležitějších přírodních zdrojů, který musíme ochraňovat ve zvýšené míře.

Horské podnební pásmo

Určujícím faktorem horského podnebního pásma je nadmořská výška.

Nerosty

Horniny se skládají z nerostů, které se v přírodě nacházejí i v čisté formě.

Monzunový větrný systém

Monzunové větry přinášejí v létě srážky z oceánu na kontinent.

Koloběh vody (základní)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v...

Výjimečné atmosférické jevy

Občas můžeme být svědky nádherných, neotřelých atmosférických jevů. Poznejme přírodovědné pozadí...

Terestrické planety

Planety Merkur, Venuše, Země a Mars se formovaly podobným způsobem, ale pouze na naší Zemi se...

Řeky a formování zemského povrchu

Řeky mají důležitou roli při formování zemského povrchu: způsobují erozi, odplavují a...

Added to your cart.