Prašné pouzdro květu nocenky (konfokálním laserovým mikroskopem)

Prašné pouzdro květu nocenky (konfokálním laserovým mikroskopem)

100x magnification

Biologie

1024x683 / 363 kB

Klíčová slova

mikroskopický snímek, rostlinných tkání

Added to your cart.