Životní cyklus obratlovců

Životní cyklus obratlovců

Životní cyklus obratlovců se skládá z dějů, které začínají vznikem pohlavních buněk jedince a trvají až po vznik pohlavních buněk příští generace.

Biologie

Klíčová slova

Obratlovci, Životní cyklus, Vývoj, plaz, obojživelník, pták, savec, Ryby, Kapr obecný, klokan, kluzák, kos, jelen lesní, kuře, Skokan zelený, insessores, placentární, Imago, vačnatec, precocial, vajíčko, embryo, pulec, Žábry, plíce, Rozmnožování, páření, soft-skořápky vejce, pták vejce, prsíčka, mateřské mléko, placenta, plod, inkubace, hnízdo, morula, potěr, zvíře, páteř, biologie

Související doplňky

Scénky

Dospělá zvířata

 • Ryby
 • Obojživelníci
 • Plazi
 • Prekociální ptáci
 • Altriciální ptáci
 • Vačnatci
 • Placentálové

Ryby

 • jikra - Skupina neoplodněných vajíček, které do vody naklade samička. Vnější vrstva je lepkavá, takže se snadno uchytí na vodních rostlinách.
 • rybí plůdek - Vyvíjí se z oplozené jikry a zpočátku se vyživuje z podbřišního žloutkového vaku.
 • mladá ryba - Mladé zvíře samostatně přijímající potravu.
 • dospělý kapr - Zcela vyvinuta samice může naklást 150-200 000 vajíček na jeden kilogram své hmotnosti. Během tření samec a samice plavou vedle sebe a své pohlavní buňky vylučují do vody.

Ryby jsou odděleného pohlaví, tedy rozlišujeme samčí a samičí jedince. Zpravidla je mezi nimi pouze malý rozdíl. Samice je jikernačka, samec je mlíčák.
Tření ryb probíhá pouze při určité teplotě. Tření končí nakladením pohlavních produktů. Samec oplodní nakladené jikry na základě vnějšího oplození. Životní cyklus ryb charakterizuje vývoj bez metamorfózy, tj. potomstvo se velmi podobá rodičům, pouze je menší a slabší.

Obojživelníci

 • vajíčko
 • vyvíjející se embryo
 • novorozený pulec
 • pulec
 • vyvinou se zadní nohy
 • vyvinou se přední nohy
 • zmizí ocas
 • dospělá žába

Po velkolepém dvoření obojživelníků následuje většinou vnější oplodnění. Larvu, která se vylíhne z oplodněného vajíčka se nazývá pulec. Pulec získá svou dospělou formu až po složitých změnách a proměnách. Pulec dýchá pomocí žaber a jeho tělo se podobá na tělo ryby. Během vývoje se postupně objevují nohy, přičemž ocas a žábry mizí.

Plazi

 • vajíčko
 • vylíhnutí
 • mladý had
 • dospělý had

Během páření plazů samec umístí do těla samice své pohlavní buňky, tj. rozmnožování plazů probíhá prostřednictvím vnitřního oplodnění.Kolem oplodněného vajíčka se vytvoří žloutek bohatý na živiny a jemná skořápka.
Většina plazů umísťuje svá vajíčka do půdy, pro které zajišťuje vhodnou teplotu sluneční záření. Vývoj plazů probíhá bez metamorfózy a není závislý na přítomnosti vody.

Prekociální ptáci

 • vajíčko - Světlé barvy, s hmotností 50-60g.
 • kuřátko - Vylíhne se z vajíčka po 21. dni inkubace. Jeho tělo pokrývá chmýří.
 • kohout a slepice - Samec se nazývá kohout a samice slepice. Kohout je větší než slepice, jeho peří je pestře zbarvené, na vrcholu hlavy má velký červený hřeben. Peří slepice je méně nápadné, nejčastěji má hnědé zbarvení. Slepice má malý hřeben. V těle slepice téměř nepřetržitě dozrávají vajíčka, z nichž se vyvine vajíčko i v tom případě, že je kohout neoplodnil. Kuřátko se však může vylíhnout pouze z oplodněného vajíčka.

Pro ptáky je charakteristický pohlavní dimorfismus. Zevnějšek samic je jednoduchý, zatímco peří samců je pestrobarevné.
Na konci dvoření samec umístí samčí pohlavní buňky do tělesného otvoru samice, tedy ptáci se rozmnožují prostřednictvím vnitřního oplodnění.
Kolem oplodněného vajíčka se vytvoří výživný žloutek a vápenatá skořápka.
Vhodnou teplotu pro vajíčka zajišťuje tělesná teplota rodiče sedícího v hnízdě. Vývoj ptáků probíhá bez metamorfózy.

Prekociální mláďata přicházejí na svět plně vyvinutá a jsou schopná prakticky okamžitě následovat svých rodičů.

Altriciální ptáci

 • vajíčko - Má modrozelenou barvu a je zdobené hnědě červenými tečkami. Jeho hmotnost je 6-7g.
 • ptáče - Rodiče ho krmí housenkami, hmyzem a žížalami.
 • mladý kos - Až 2-3 týdny po vylétnutí z hnízda je schopen samostatného příjmu potravy, do té doby ho krmí rodiče.
 • samec a samička - Samec kosa černého má černé peří a oranžový zobák. Samice je zbarvena do hnědošeda. Na krmení ptáčat se ve větší míře podílí samec. Kos černý je schopen ročně vychovat i tři hnízda mláďat.

Pro ptáky je charakteristický pohlavní dimorfismus. Zevnějšek samic je jednoduchý, zatímco peří samců je pestrobarevné.
Na konci dvoření samec umístí samčí pohlavní buňky do tělesného otvoru samice, tedy ptáci se rozmnožují prostřednictvím vnitřního oplodnění.
Kolem oplodněného vajíčka se vytvoří výživný žloutek a vápenatá skořápka.
Vhodnou teplotu pro vajíčka zajišťuje tělesná teplota rodiče sedícího v hnízdě. Vývoj ptáků probíhá bez metamorfózy.

Altriciální mláďata jsou zpočátku velmi slabě vyvinutá. Dlouho nejsou schopná samostatného příjmu potravy.

Vačnatci

 • morula - Potomek se vyvíjí v matčině děloze 32-36 dnů.
 • novorozený klokan - Hmotnost nevyvinutého novorozence podobného embryu je pouze několik gramů. Po narození se vyšplhá do matčina vaku.
 • mládě klokana
 • mladý klokan - Několik měsíců stráví ve vaku, pak stále častěji vychází z něj. Zcela nezávislým od matčina vaku se stává ve věku 10 měsíců.
 • dospělý samec a dospělá samice - Samec je mnohem větší než samice. Samičky se stávají pohlavně dospělými po roce a půl.

Savci mají na těle mléčné žlázy, které jsou modifikovanou potní žlázou. Narozeného potomka krmí mlékem, které se tvoří v těchto mléčných žlázách.

Mláďata vačnatců se vyvíjejí v děloze pouze krátce, v době narození jsou velmi slabě vyvinutá. První fázi svého života stráví ve vaku, který je umístěn na přední části těla samice.

Placentálové

 • morula - Potomek se vyvíjí v matčině děloze 8 měsíců.
 • embryo - Potomek se vyvíjí v matčině děloze 8 měsíců.
 • mládě - Hmotnost novorozeného zvířete je 7-15 kg a po narození je schopné postavit se na nohy téměř okamžitě.
 • samec a samice - Samec má na hlavě obrovské parohy, samice nemá parohy.

Savci mají na těle mléčné žlázy, které jsou modifikovanou potní žlázou. Narozeného potomka krmí mlékem, které se tvoří v těchto mléčných žlázách.

Mláďata placentálních savců se dlouho vyvíjejí v děloze a na svět přicházejí relativně dobře vyvinutá. Své pojmenování dostaly díky placentě, která vyživuje plod.

Související doplňky

Anatomie míchy

Mícha je část centrální nervové soustavy. Nachází se uvnitř páteře a vystupují z ní míšní nervy.

Axolotl mexický

Je druh obojživelníka, který si zachovává žábry i v dospělosti.

Darwinova legendární cesta

Darwinova legendární cesta na palubě HMS Beagle hrála zásadní roli při vývoji teorie evoluce.

Evoluce mozku obratlovců

Během evoluce obratlovců se relativní vývoj jednotlivých částí mozku měnil.

Hospodářská zvířata

V obchodech můžeme zakoupit různé části masa hospodářských zvířat (hovězí, vepřové, kuřecí).

Jak dýchají ryby

Cévy v žábrech ryb absorbují kyslík a uvolňují oxid uhličitý.

Jelen lesní

Jelen lesní je velký sudokopytník z čeledi jelenovitých. Nejtypičtějším znakem pro samce jsou parohy.

Kapr obecný

Sladkovodní ryba používána jako jídlo.

Kavka obecná

Kavka obecná se shlukuje do hejn a často ji najdete v městech. Konrad Lorenz detailně analyzoval komplexní sociální chování těchto zvířat.

Klokan obrovský

Je jedním z největších vačnatců.

Kos černý

Prostřednictvím animace kosa černého vám představíme ptačí vajíčka a anatomii ptačí kostry.

Moták pochop

Moták pochop je dravý pták, který žije téměř po celém světě.

Rozmanitost orgánů detekujících světlo

V průběhu evoluce se nezávisle od sebe vyvinulo několik typů zrakových orgánů.

Skokan zelený

Rozšířený druh žáby, na jejímž příkladu poznáme anatomii obojživelníků.

Slon africký

Největší suchozemské zvíře.

Typy zubů savců

Chrup různých druhů savců odráží jejich stravovací návyky.

Užovka obojková

Druh hada s charakteristickou skvrnou na krku.

Zmije obecná

Druh jedovatého hada žijícího i na našem území. Jeho kousnutí je nebezpečné jen zřídka.

Added to your cart.