Zemětřesení

Zemětřesení je jedním z nejničivějších přírodních jevů Země.

Související doplňky

Blýskání

Blesk je elektrický výboj vznikající v atmosféře, který je doprovázen emisí světla a hřměním.

Sluneční záření

Sluneční záření se nerušeně šíří ve vesmíru, ale dokud dorazí na zemský povrch, může narazit na...

Vodopád

Vodopád je příkrý až svislý stupeň v říčním korytě, přes který přepadá vodní tok.

Sedimentární horniny

Věděli jste, že tři čtvrtiny naší Země pokrývají usazené horniny?

Faktory oteplování

Míru oteplování ovlivňuje sluneční záření, úhel sklonu slunečních paprsků a albedo zemského povrchu.

Kde se veškerá voda vytratí - Poušť

Poušť zabírá téměř sedminu souše na Zemi.

Poušť

Třetina souše je pokryta pouští. Dnes se stává velkým problémem desertifikace, kterou není...

Vrstvy oceánů

Hloubka vody ovlivňuje fyzikální vlastnosti, flóru a faunu oceánu.

Added to your cart.