Zeměpisné objevy (15-17. století)

Zeměpisné objevy (15-17. století)

Legendární zeměpisné objevy na počátku novověku překreslili mapy, jejich účinky jsou velmi rozmanité.

Dějepis

Klíčová slova

objev, Kryštof Kolumbus, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Amerigo Vespucci, Ferdinand Magellan, Jacques Cartier, Willem Barents, Abel Tasman, Francis Drake, Henry Hudson, Země, Nový Svět, kompas, astrolabe, lodní, loď, Tichý oceán, Dobré naděje, severozápadní průchod, arktický, pobřeží, Amerika, Indie, Afrika, Tasmánie, Nový Zéland, Austrálie, Portugalština, Španělský, Italština

Související doplňky

Scénky

Země

 • Afrika
 • Severní Amerika
 • Jižní Amerika
 • Austrálie
 • Atlantský oceán
 • Indický oceán
 • Tichý oceán
 • Evropa
 • Asie
 • Antarktida
 • Jižní oceán
 • Severní ledový oceán

Bartolomeu Dias

 • Afrika
 • Portugalsko
 • Indie
 • Atlantský oceán
 • Mys Dobré naděje

Kryštof Kolumbus

 • Střední Amerika
 • Indie
 • Španělsko
 • Atlantský oceán
 • Bahamy

Vasco da Gama

 • Afrika
 • Portugalsko
 • Indie
 • Atlantský oceán
 • Indický oceán

Amerigo Vespucci

 • Střední Amerika
 • Jižní Amerika
 • Atlantský oceán

Ferdinand Magellan

 • Afrika
 • Jižní Amerika
 • Španělsko
 • Atlantský oceán
 • Indický oceán
 • Tichý oceán
 • Filipíny
 • Magellanův průliv

Jacques Cartier

 • Severní Amerika
 • Francie
 • Kanada
 • Atlantský oceán

Sir Francis Drake

 • Afrika
 • Severní Amerika
 • Střední Amerika
 • Jižní Amerika
 • Anglie
 • Atlantský oceán
 • Indický oceán
 • Tichý oceán

Willem Barents

 • Nizozemsko
 • Barentsovo moře

Henry Hudson

 • Severní Amerika
 • Kanada
 • Anglie
 • Atlantský oceán
 • Hudsonův záliv

Abel Tasman

 • Austrálie
 • Tasmánie
 • Nový Zéland
 • Indický oceán
 • Tichý oceán

Animace

Vyprávění

Portugalský cestovatel Bartolomeu Dias na žádost portugalského krále začal svou cestu v roce 1487.
Jeho cílem bylo nalézt nejjižnější bod Afriky a zároveň průchod k Indickému oceánu.
Jeho výprava byla úspěšně dokončena ve stejném roce: objevil Mys Dobré naděje, která se v té době považovala za bod, kde se potkávali dva oceány.

Italský cestovatel Cristoforo Colombo, tedy Kryštof Kolumbus se vydal na cestu v roce 1492. Sponzoroval ho španělský královský pár.
Jeho cílem bylo plavit se směrem na jih a dostat se do Indie.
Jeho výprava plná dobrodružství nedosáhla požadovaný výsledek, ale i tak byla mimořádně úspěšná, protože objevil americký kontinent, který byl pro Evropany dosud neznámý.

Portugalský cestovatel Vasco da Gama se ze své domoviny vydal na cestu v roce 1497. Na základě objevů předešlých desetiletí se chtěl dostat do Indie obeplutím Afriky.
V roce 1498 splnil portugalskému princi Jindřichovi Mořeplavci největší sen: dostal se do Indie námořní cestou.

Italský cestovatel Amerigo Vespucci na přelomu 15. a 16. století vícekrát navštívil nový kontinent, který objevil Kolumbus.
Jeho cílem bylo zmapovat pobřeží kontinentu, který se nazýval jako Nový svět.
On zjistil, že se jedná o nový kontinent, proto tento kontinent byl pojmenován podle něho a ne podle Kolumba.

Flotila portugalského cestovatele Fernanda Magellana se vydala na svou legendární cestu v roce 1517.
Cílem této výpravy bylo najít americký průchod, tedy dostat se k souostroví Moluky z východu.
Výprava byla úspěšná, z Atlantského oceánu proplouvali na Tichý oceán přes průliv, který byl později pojmenován po tomto cestovateli.
Kapitán na Filipínách přišel o život. V roce 1522 se však jedna loď z této flotily vrátila do Evropy. Posádka této lodi mohla prohlásit, že oni jako první obepluly naši Zemi.

Francouzský cestovatel Jacques Cartier po roce 1524 vícekrát navštívil Severní Ameriku, území dnešní Kanady.
Hledal legendární severozápadní průchod k Tichému oceánu.
Během svých výprav zmapoval i oblast Řeky svatého Vavřince a založil na tomto kontinentu první francouzskou kolonii.

Anglický cestovatel Francis Drake byl královniným pirátem, který byl pasován na rytíře. Jeho jméno se zapsalo do dějin nejen kvůli jeho původnímu povolání a vítězstvím proti Španělům, ale i díky jeho velkým námořním výpravám.
V roce 1577 se z Anglie vydal na cestu s obvyklým záměrem: chtěl vyloupit španělské lodě.
Tím se však jeho výprava neskončila: přeplaval Atlantský oceán, obeplul Jižní Ameriku a zmapoval její pobřeží. Dostal se i k Severní Americe. Přeplaval Tichý a potom i Indický oceán. Dorazil k Mysu Dobré naděje, obeplul Afriku a v roce 1580 se vrátil do Anglie.
Jeho loď byla druhou lodí, která obeplula Zemi a on byl prvním kapitánem, kterému se to podařilo.

Nizozemský mořeplavec Willem Barents si za cíl určil plavbu směrem na sever od Sibiře, aby překročením polární oblasti našel severovýchodní průchod vedoucí k východní části Asie.
Tato mise se nezdařila, ale během svých tří cest zrealizovaných v období let 1594-1597 zmapoval ostrovy a pobřeží polární oblasti.

Anglický mořeplavec Henry Hudson na počátku 17. století vícekrát zavítal do arktických vod dnešní Kanady, přičemž hledal severozápadní průchod.
Během svých cest zmapoval severní pobřeží amerického kontinentu a objevil i řeku a mořský záliv, které jsou pojmenovány po něm.
V případě zmíněného mořského zálivu si zpočátku myslel, že našel legendární průchod a dostal se k Tichému oceánu.

Nizozemský cestovatel Abel Tasman se ve střední třetině 17. století vícekrát plavil ve vodách Indického a Tichého oceánu se záměrem zmapovat jejich ostrovy.
Známým se stal díky objevům uskutečněným v letech 1642-1644. Jako první Evropan se dostal na Nový Zéland a do Tasmánie, která byla pojmenována po něm. Zmapoval pobřeží Austrálie a v souladu se svým původním posláním připravil záznamy o ostrovech obou zmíněných oceánů.

Související doplňky

Navigační nástroje minulosti

V průběhu staletí bylo vynalezeno několik výborných nástrojů na pomoc při navigaci na moři.

Santa María (15. století)

Santa María byla malá karaka. Sloužila jako velící a zásobovací loď pro Kolumbovy expedici.

The history of human migration

The migration of large human populations began in Ancient times.

Kolonizace a osvobození kolonií

Barvy, které mal'ovali kolonizátoři na mapě světa, byly smazal národy, které bojovaly za svou nezávislost.

Kontinenty a oceány

Kontinent je rozlehlá a souvislá část souše, obklopena oceánem.

Moře a zálivy

Tato animace zobrazuje nejdůležitější moře a zátoky Země.

Polynéský katamaran

Polynésané procestovali obrovské vzdálenosti se svými speciálními loděmi.

Darwinova legendární cesta

Darwinova legendární cesta na palubě HMS Beagle hrála zásadní roli při vývoji teorie evoluce.

Geografický souřadnicový systém

Geografický souřadnicový systém umožňuje každé místo na Zemi přesně specifikovat.

Interesting geography facts – Social geography

This animation presents some interesting facts in social geography.

Machu Picchu (15. století)

Starobylé město Inků, které se nachází v dnešním Peru, je na seznamu světového kulturního dědictví.

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Národní symboly a památky

Pomocí animace poznáme národní symboly a památky po celém světě.

Panamský průplav

Panamský průplav je umělá plavební cesta, která byla vytvořena na zkrácení lodních cest mezi Tichým a Atlantským oceánem.

Tenochtitlán (15. století)

Velkolepé hlavní město vyspělé Aztécké říše udivilo i španělských dobyvatelů.

Teotihuacán (4. století)

Před Kolumbovým příchodem to bylo největší a nejlidnatější město v Americe, které je majestátní i v podobě ruin.

Bizon americký

Bizon americký je největší savec Severní Ameriky.

Chichén Itzá (12. století)

Legendární hlavní město říše Mayů a Toltéků se nacházelo na území dnešního Mexika.

Formy vlády a úřední jazyky států

Animace prezentuje formy vlád a úřední jazyky států.

Jižní otrokářská plantáž (USA, 19. století)

Před americkou občanskou válkou využívání otroků na plantážích bylo typické v jižních státech Ameriky.

Města světa

Tato animace nám prezentuje geografické umístění a údaje o větších městech na Zemi a prostřednictvím hry usnadňuje procvičování získaných vědomostí.

Polynéská rodinná usedlost (Samoa, 15. století)

Budovy tradiční samojského rodinné usedlosti odrážejí výjimečnou kulturu místních obyvatelů.

Státy a města USA

Tato animace nás seznámí s největším městy a členskými státy USA.

The countries of Africa

Learning about the geographic location, capitals and flags of African countries through exercises in three levels of difficulty.

The countries of the Americas

Learning about the geographic location, capitals and flags of American countries through exercises in three levels of difficulty.

Pojmy fyzické geografie

Tato animace zobrazuje nejdůležitější vlastnosti reliéfu, povrchových vod a jejich příslušné symboly.

Zeměpisný souřadnicový systém

Zeměpisný souřadnicový systém umožňuje přesné určení polohy jakéhokoli místa na Zemi.

Added to your cart.