Vznik Země a Měsíce

Vznik Země a Měsíce

Tato animace nám představí jak vznikl Měsíc a Země.

Zeměpis

Klíčová slova

Země, Měsíc, tvorba Země, vznik Měsíce, Solární Systém, proto-Země, Theia, planeta, protoplanetu, skalnatá planeta, terestrické planety, Země světa, astronomie, astrofyzika, zeměpis, fyzika, Fyzika

Související doplňky

Scénky

Formování protoZemě

  • protoplaneta - Jiným jménem planetesimála. Tělesa, která mají několikakilometrové rozměry a zformovaly se z prachové a plynové mračny během vzniku sluneční soustavy.

Vznik Země souvisí se vznikem sluneční soustavy. Prachová a plynová mračna tvořící sluneční soustavu se postupně zmenšovala, hromadilo se stále více hmoty a teplota středu se zvyšovala. Slunce vzniklo z této uprostřed nahromaděné hmoty. Ostatní části mračna se v důsledku rychlé rotace rozptýlily a obíhaly kolem Slunce ve tvaru disku. Prachové částice, které se v něm nacházely, se elektrostaticky pospojovaly. Když dosáhly kilometrových rozměrů, srostly díky gravitaci dohromady a začaly formovat protoplanety. Takto vznikla před 4,6 miliardami let také Země.

170 milionů let po zformování Země do ní narazila stejně mladá planeta Theia, která měla dosud tvárný povrch. Při této srážce menší planeta Theia zanikla, její hmota splynula se Zemí. Díky tomu hmotnost Země vzrostla a dosáhla své dnešní hmotnosti. Část hmoty, která byla po srážce vyvržena zůstala na oběžné dráze Země a vytvořila kolem ní systém prstenců.

Srážkou těchto úlomků vznikl Měsíc. Po zániku systému prstenců se Měsíc stal horkým astronomickým objektem rotujícím 25 tisíc kilometrů od povrchu Země. V tomto období se na Měsíci stále vyskytovaly sopky, tekoucí láva a měl vlastní magnetické pole.

Slapové jevy, které vznikly mezi Měsícem a Zemí, s sebou přinesly různé změny. Za prvé: Měsíc se stal tělesem s vázanou rotací, tj. doba jeho oběhu kolem Země se shoduje s dobou rotace kolem vlastní osy. Za druhé: Měsíc se postupně od Země vzdaloval, vychladl a stal se geologicky neaktivním.

Aktuální průměrná vzdálenost Měsíce od Země je 384 tisíc kilometrů. I nyní se od Země vzdaluje o 3,8 cm za rok. Kvůli tomu se jeho doba oběhu kolem Země stále prodlužuje, avšak vlivem vázané rotace se prodlužuje i doba jeho rotace kolem vlastní osy. Slapové jevy ovlivňují také Zemi: rotace Země kolem vlastní osy se zpomaluje, tj. délka zemského dne se pomalu prodlužuje.

Definice pojmů:

Planeta: Astronomický objekt obíhající kolem hvězdy (např. Slunce), který nemá dostatečnou hmotnost na to, aby se v jeho nitru mohla spustit termonukleární fúze (proto nevyzařuje vlastní světlo), ale jeho hmotnost je dostatečně velká pro vytvoření kulatého tvaru.

Hvězda: Astronomický objekt s vlastním světlem, jeho vyzařování způsobují fúzní reakce probíhající v jeho nitru.

Sluneční soustava: Oblast, kde dominuje gravitační síla Slunce. Tato soustava představuje kouli s poloměrem cca. 2 světelných let, uprostřed níž se nachází Slunce, kolem kterého obíhá mnoho menších a větších těles.

Srážka Země a planety Theia

  • protoZemě - Horký, tvárný astronomický objekt menších rozměrů než jsou ty dnešní.
  • Theia - Astronomický objekt přibližně takových rozměrů jako je Mars, který se pohyboval kolem Slunce na dráze nacházející se blízko Země a srazil se se Zemí.

Vznik Měsíce

  • Země - Z úlomků, které vylétly během srážky se kolem ní vytvořil systém prstenců.
  • Měsíc - Horký astronomický objekt nacházející se v blízkosti Země (25 000 km), který vznikl z úlomků Země a planety Theia.

Ochlazení

  • Země - Charakterizuje ji pomalu tuhnoucí kůra.
  • Měsíc - Geologicky neaktivní, chladnoucí astronomický objekt vzdalující se od Země.

Dnešní stav

  • Země - Její rotace kolem vlastní osy se postupně zpomaluje, proto se délka dne každých 100 let prodlužuje o 0,002 sekundy.
  • Měsíc - Aktuální průměrná vzdálenost tohoto astronomického objektu od Země je 384 000 km, i momentálně se vzdaluje od Země ročně o 3,8 cm.

Animace

Vyprávění

Vznik Země souvisí se vznikem sluneční soustavy. Prachová a plynová mračna tvořící sluneční soustavu se postupně zmenšovala, hromadilo se stále více hmoty a teplota středu se zvyšovala. Slunce vzniklo z této uprostřed nahromaděné hmoty. Ostatní části mračna se v důsledku rychlé rotace rozptýlily a obíhaly kolem Slunce ve tvaru disku. Prachové částice, které se v něm nacházely, se elektrostaticky pospojovaly. Když dosáhly kilometrových rozměrů, srostly díky gravitaci dohromady a začaly formovat protoplanety. Takto vznikla před 4,6 miliardami let také Země.

170 milionů let po zformování Země do ní narazila stejně mladá planeta Theia, která měla dosud tvárný povrch. Při této srážce menší planeta Theia zanikla, její hmota splynula se Zemí. Díky tomu hmotnost Země vzrostla a dosáhla své dnešní hmotnosti. Část hmoty, která byla po srážce vyvržena zůstala na oběžné dráze Země a vytvořila kolem ní systém prstenců.

Srážkou těchto úlomků vznikl Měsíc. Po zániku systému prstenců se Měsíc stal horkým astronomickým objektem rotujícím 25 tisíc kilometrů od povrchu Země. V tomto období se na Měsíci stále vyskytovaly sopky, tekoucí láva a měl vlastní magnetické pole.

Slapové jevy, které vznikly mezi Měsícem a Zemí, s sebou přinesly různé změny. Za prvé: Měsíc se stal tělesem s vázanou rotací, tj. doba jeho oběhu kolem Země se shoduje s dobou rotace kolem vlastní osy. Za druhé: Měsíc se postupně od Země vzdaloval, vychladl a stal se geologicky neaktivním.

Aktuální průměrná vzdálenost Měsíce od Země je 384 tisíc kilometrů. I nyní se od Země vzdaluje o 3,8 cm za rok. Kvůli tomu se jeho doba oběhu kolem Země stále prodlužuje, avšak vlivem vázané rotace se prodlužuje i doba jeho rotace kolem vlastní osy. Slapové jevy ovlivňují také Zemi: rotace Země kolem vlastní osy se zpomaluje, tj. délka zemského dne se pomalu prodlužuje.

Související doplňky

Časová spirála

Ve hře rozmisťujeme historické události na správné místo.

Komety

Komety jsou působivé astronomické objekty, které obíhají kolem Slunce.

Kontinenty a oceány

Kontinent je rozlehlá a souvislá část souše, obklopena oceánem.

Měsíční fáze

Během oběžné dráhy se viditelnost osvětlených částí Země neustále mění.

Měsíc

Měsíc je jediná přirozená družice Země.

Magnetické pole Země

Jižní a severní magnetické pole Země se nachází blízko severního a jižního zeměpisného pólu.

Mise Dawn

Zmapováním Vesty a Ceresu můžeme získat informace o raném období sluneční soustavy a o formování terestrických planet.

Přistání na Měsíci: 20.července 1969

Neil Armstrong, jeden ze členů posádky Apolla-11 byl první člověk, který vkročil na Měsíc.

Radar (Zoltán Bay)

Maďarský vědec byl prvním člověkem, který odhalil radarové odrazy od Měsíce, v roce 1946.

Slapové jevy

Vzestup a pokles mořské hladiny v důsledku gravitační síly Měsíce.

Slunce

Průměr Slunce je asi 109 násobek průměru Země. Většina z jeho hmotnosti se skládá z vodíku.

Střídání ročních období (pokročilý)

Rotační osa Země není kolmá k rovině své oběžné dráhy, proto se během roku na daném místě Země stále mění úhel dopadu slunečních paprsků.

Struktura Země (pokročilá)

Země se skládá z několika geosferických vrstev.

Struktura Země (základní)

Země se skládá z několika geosferických vrstev.

Zajímavá fakta z geografie - Astronomie

Naše sluneční soustava nám nabízí mnoho zajímavých faktů.

Zatmění Měsíce

Zatmění nastane, když Měsíc prochází stín kužele Země.

Zatmění Slunce

Když se Slunce, Měsíc a Země sejdou v jedné přímce Měsíc může částečně nebo zcela zakrýt Slunce.

Země

Země je skalnatá planeta s pevnou kůrou a kyslíkem v atmosféře.

Změna polohy kontinentů v geologickém časovém pásmu

V historii naší planety byly kontinenty neustále v pohybu. Tento proces probíhá dodnes.

Změna ročních období (základní)

Zemská osa není kolmá k rovině své oběžné dráhy, proto se během roku na daném místě Země stále mění úhel dopadu slunečních paprsků.

Mise Apollo 15 (Lunární vozítko)

Animace ukazuje dvoumístné Lunární vozítko používané v misi Apollo 15.

Added to your cart.