Vznětový motor

Vznětový motor

Německý inženýr Rudolf Diesel patentoval vznětový motor v roce 1893.

Fyzika

Klíčová slova

Dieslový motor, motor, motor s vnitřním spalováním, válce, motorová nafta, kardan, čepovec, nafta, náprava, píst, ventil, injekce, komprese, přívod, výbuch, automobil, nákladní auto, Auto, Autobus, bar, power zdvih, samovznícení, znečištění životního prostředí, škody na životním prostředí, Znečištění ovzduší, tepelný motor, práce, Kroky, automobilka, výroba automobilů, termodynamika, fyzika

Související doplňky

Scénky

Motor

 • blok motoru - Je nosným a spojovacím prvkem všech důležitých součástí motoru.
 • převodovka - Nastavuje převodový poměr mezi motorem a hnacím hřídelem. Pomocí tohoto zařízení lze měnit počet otáček kola během jedné otáčky klikového hřídele. V nízkém převodovém stupni je auto silnější, ale pomalejší. Ve vysokém převodovém stupni je vůz rychlejší, spotřebuje méně paliva, ale zrychluje se pomaleji.
 • vzduchový filtr - Vzduch, který obsahuje kyslík potřebný ke spalování, proudí do spalovacího prostoru motoru. Tato součást filtruje vzduch.
 • sací potrubí - Vzduch nezbytný pro spalování proudí do motoru přes tento otvor.
 • výfukové potrubí - Výfukové plyny se vypouštějí přes něj.
 • rozvodový řemen - Přenáší otáčení klikového hřídele na vačkový hřídel.
 • vstřikování paliva

Fungování

 • sací kanál - Vzduch proudí do spalovacího prostoru - část válce nad pístem - přes tento otvor.
 • vstřikování paliva - Motorová nafta má vyšší bod vzplanutí než benzín, a proto stlačený horký vzduch ji zapálí i bez jiskry. Exploze tlačí píst dolů.
 • výfukový otvor - Výfukové plyny se vypouštějí přes něj. Spalování ve vznětových motorech je méně dokonalé než v případě zážehových motorů. Z tohoto důvodu je emise škodlivých materiálů vyšší.
 • sací ventil - Jeho otevírání a zavírání je koordinovano pohybem pístu. Otevře se v 1. taktu, když se píst pohybuje směrem dolů, tlak uvnitř válce klesne a vzduch proudí do válce.
 • výfukový ventil - Jeho otevírání a zavírání je koordinovano pohybem pístu. Otevře se v 4. taktu, když píst pohybující se směrem nahoru vypouští výfukové plyny.
 • píst - Jeho rytmický vertikální pohyb zajišťuje otáčení klikového hřídele. Pohyb směrem dolů je způsoben vznícením paliva. Pak setrvačnost otočeného klikového hřídele způsobuje pohyb směrem nahoru, dolů a pak znovu nahoru. Poté následuje další zapalování.
 • válec - Uvnitř této části dochází k vznícení paliva a pohybu pístu.
 • spojovací tyč
 • klikový hřídel - Střídavý pohyb pístu způsobuje otáčení klikového hřídele.

1. takt

 • sací kanál - Vzduch proudí do spalovacího prostoru - část válce nad pístem - přes tento otvor.
 • vstřikování paliva - Motorová nafta má vyšší bod vzplanutí než benzín, a proto stlačený horký vzduch ji zapálí i bez jiskry. Exploze tlačí píst dolů.
 • výfukový otvor - Výfukové plyny se vypouštějí přes něj. Spalování ve vznětových motorech je méně dokonalé než v případě zážehových motorů. Z tohoto důvodu je emise škodlivých materiálů vyšší.
 • sací ventil - Jeho otevírání a zavírání je koordinovano pohybem pístu. Otevře se v 1. taktu, když se píst pohybuje směrem dolů, tlak uvnitř válce klesne a vzduch proudí do válce.
 • výfukový ventil - Jeho otevírání a zavírání je koordinovano pohybem pístu. Otevře se v 4. taktu, když píst pohybující se směrem nahoru vypouští výfukové plyny.
 • píst - Jeho rytmický vertikální pohyb zajišťuje otáčení klikového hřídele. Pohyb směrem dolů je způsoben vznícením paliva. Pak setrvačnost otočeného klikového hřídele způsobuje pohyb směrem nahoru, dolů a pak znovu nahoru. Poté následuje další zapalování.
 • válec - Uvnitř této části dochází k vznícení paliva a pohybu pístu.
 • spojovací tyč
 • klikový hřídel - Střídavý pohyb pístu způsobuje otáčení klikového hřídele.

2. takt

 • sací kanál - Vzduch proudí do spalovacího prostoru - část válce nad pístem - přes tento otvor.
 • vstřikování paliva - Motorová nafta má vyšší bod vzplanutí než benzín, a proto stlačený horký vzduch ji zapálí i bez jiskry. Exploze tlačí píst dolů.
 • výfukový otvor - Výfukové plyny se vypouštějí přes něj. Spalování ve vznětových motorech je méně dokonalé než v případě zážehových motorů. Z tohoto důvodu je emise škodlivých materiálů vyšší.
 • sací ventil - Jeho otevírání a zavírání je koordinovano pohybem pístu. Otevře se v 1. taktu, když se píst pohybuje směrem dolů, tlak uvnitř válce klesne a vzduch proudí do válce.
 • výfukový ventil - Jeho otevírání a zavírání je koordinovano pohybem pístu. Otevře se v 4. taktu, když píst pohybující se směrem nahoru vypouští výfukové plyny.
 • píst - Jeho rytmický vertikální pohyb zajišťuje otáčení klikového hřídele. Pohyb směrem dolů je způsoben vznícením paliva. Pak setrvačnost otočeného klikového hřídele způsobuje pohyb směrem nahoru, dolů a pak znovu nahoru. Poté následuje další zapalování.
 • válec - Uvnitř této části dochází k vznícení paliva a pohybu pístu.
 • spojovací tyč
 • klikový hřídel - Střídavý pohyb pístu způsobuje otáčení klikového hřídele.

3. takt

 • sací kanál - Vzduch proudí do spalovacího prostoru - část válce nad pístem - přes tento otvor.
 • vstřikování paliva - Motorová nafta má vyšší bod vzplanutí než benzín, a proto stlačený horký vzduch ji zapálí i bez jiskry. Exploze tlačí píst dolů.
 • výfukový otvor - Výfukové plyny se vypouštějí přes něj. Spalování ve vznětových motorech je méně dokonalé než v případě zážehových motorů. Z tohoto důvodu je emise škodlivých materiálů vyšší.
 • sací ventil - Jeho otevírání a zavírání je koordinovano pohybem pístu. Otevře se v 1. taktu, když se píst pohybuje směrem dolů, tlak uvnitř válce klesne a vzduch proudí do válce.
 • výfukový ventil - Jeho otevírání a zavírání je koordinovano pohybem pístu. Otevře se v 4. taktu, když píst pohybující se směrem nahoru vypouští výfukové plyny.
 • píst - Jeho rytmický vertikální pohyb zajišťuje otáčení klikového hřídele. Pohyb směrem dolů je způsoben vznícením paliva. Pak setrvačnost otočeného klikového hřídele způsobuje pohyb směrem nahoru, dolů a pak znovu nahoru. Poté následuje další zapalování.
 • válec - Uvnitř této části dochází k vznícení paliva a pohybu pístu.
 • spojovací tyč
 • klikový hřídel - Střídavý pohyb pístu způsobuje otáčení klikového hřídele.

4. takt

 • sací kanál - Vzduch proudí do spalovacího prostoru - část válce nad pístem - přes tento otvor.
 • vstřikování paliva - Motorová nafta má vyšší bod vzplanutí než benzín, a proto stlačený horký vzduch ji zapálí i bez jiskry. Exploze tlačí píst dolů.
 • výfukový otvor - Výfukové plyny se vypouštějí přes něj. Spalování ve vznětových motorech je méně dokonalé než v případě zážehových motorů. Z tohoto důvodu je emise škodlivých materiálů vyšší.
 • sací ventil - Jeho otevírání a zavírání je koordinovano pohybem pístu. Otevře se v 1. taktu, když se píst pohybuje směrem dolů, tlak uvnitř válce klesne a vzduch proudí do válce.
 • výfukový ventil - Jeho otevírání a zavírání je koordinovano pohybem pístu. Otevře se v 4. taktu, když píst pohybující se směrem nahoru vypouští výfukové plyny.
 • píst - Jeho rytmický vertikální pohyb zajišťuje otáčení klikového hřídele. Pohyb směrem dolů je způsoben vznícením paliva. Pak setrvačnost otočeného klikového hřídele způsobuje pohyb směrem nahoru, dolů a pak znovu nahoru. Poté následuje další zapalování.
 • válec - Uvnitř této části dochází k vznícení paliva a pohybu pístu.
 • spojovací tyč
 • klikový hřídel - Střídavý pohyb pístu způsobuje otáčení klikového hřídele.

Vnitřní stavba

 • chladící systém - Během provozu motoru se chladicí voda ohřeje a pak uvolní teplo do okolního prostředí.
 • motor
 • převodovka - Nastavuje převodový poměr mezi motorem a hnacím hřídelem. Pomocí tohoto zařízení lze měnit počet otáček kola během jedné otáčky klikového hřídele. V nízkém převodovém stupni je auto silnější, ale pomalejší. Ve vysokém převodovém stupni je vůz rychlejší, spotřebuje méně paliva, ale zrychluje se pomaleji.
 • hnací hřídel - Rotační pohyb klikového hřídele motoru se přenáší na kola pomocí tohoto hřídele.
 • palivová nádrž - Palivo ve vznětovém motoru je motorová nafta. Má nižší bod vzplanutí než benzín, a proto se vznítí i bez jiskry.
 • diferenciál - Při průjezdu zatáčkou má kolo blíže ke středu otáčení menší obvodovou rychlost a kolo dále od středu otáčení větší obvodovou rychlost. Tento jev je zajištěn tímto zařízením.
 • hnaný hřídel - Otáčení klikového hřídele se přenáší na hnaný hřídel prostřednictvím hnacího hřídele.
 • výfuk - Výfukové plyny se vypouštějí prostřednictvím tohoto potrubí. Spalování ve vznětových motorech je méně dokonalé než v případě zážehových motorů. Z tohoto důvodu je emise škodlivých materiálů vyšší.

Válce

 • klikový hřídel - Je poháněn písty. Jeho rotace se přenáší přes hnací hřídel na hnaný hřídel resp. přes rozvodový řemen na vačkový hřídel, který řídí ventily.
 • vačkový hřídel - Jeho otáčení zajišťuje rytmickou činnost ventilů. Rotaci ovládá klikový hřídel přes rozvodový řemen.
 • píst - Jeho střídavý vertikální pohyb se přeměňuje na otáčivý pohyb klikového hřídele.
 • ventily - Koordinují přísun vzduchu a vypouštění výfukových plynů. Jejich činnost zajišťuje klikový hřídel prostřednictvím rozvodového řemenu.

Animace

 • motor
 • převodovka - Nastavuje převodový poměr mezi motorem a hnacím hřídelem. Pomocí tohoto zařízení lze měnit počet otáček kola během jedné otáčky klikového hřídele. V nízkém převodovém stupni je auto silnější, ale pomalejší. Ve vysokém převodovém stupni je vůz rychlejší, spotřebuje méně paliva, ale zrychluje se pomaleji.
 • hnací hřídel - Rotační pohyb klikového hřídele motoru se přenáší na kola pomocí tohoto hřídele.
 • klikový hřídel - Je poháněn písty. Jeho rotace se přenáší přes hnací hřídel na hnaný hřídel resp. přes rozvodový řemen na vačkový hřídel, který řídí ventily.
 • vačkový hřídel - Jeho otáčení zajišťuje rytmickou činnost ventilů. Rotaci ovládá klikový hřídel přes rozvodový řemen.
 • píst - Jeho střídavý vertikální pohyb se přeměňuje na otáčivý pohyb klikového hřídele.
 • ventily - Koordinují přísun vzduchu a vypouštění výfukových plynů. Jejich činnost zajišťuje klikový hřídel prostřednictvím rozvodového řemenu.
 • sací kanál - Vzduch proudí do spalovacího prostoru - část válce nad pístem - přes tento otvor.
 • vstřikování paliva - Motorová nafta má vyšší bod vzplanutí než benzín, a proto stlačený horký vzduch ji zapálí i bez jiskry. Exploze tlačí píst dolů.
 • výfukový otvor - Výfukové plyny se vypouštějí přes něj. Spalování ve vznětových motorech je méně dokonalé než v případě zážehových motorů. Z tohoto důvodu je emise škodlivých materiálů vyšší.
 • sací ventil - Jeho otevírání a zavírání je koordinovano pohybem pístu. Otevře se v 1. taktu, když se píst pohybuje směrem dolů, tlak uvnitř válce klesne a vzduch proudí do válce.
 • výfukový ventil - Jeho otevírání a zavírání je koordinovano pohybem pístu. Otevře se v 4. taktu, když píst pohybující se směrem nahoru vypouští výfukové plyny.
 • píst - Jeho rytmický vertikální pohyb zajišťuje otáčení klikového hřídele. Pohyb směrem dolů je způsoben vznícením paliva. Pak setrvačnost otočeného klikového hřídele způsobuje pohyb směrem nahoru, dolů a pak znovu nahoru. Poté následuje další zapalování.
 • válec - Uvnitř této části dochází k vznícení paliva a pohybu pístu.
 • spojovací tyč
 • klikový hřídel - Střídavý pohyb pístu způsobuje otáčení klikového hřídele.

Vyprávění

Víme, že vozidla jsou poháněna motory. Rotační pohyb klikového hřídele motoru je přenášen na kola pomocí hnacího hřídele.
Převodovkou lze měnit počet otáček kola během jedné otáčky klikového hřídele. V nízkém převodovém stupni je vozidlo silnější, ale pomalejší. Ve vysokém převodovém stupni je vůz rychlejší, spotřebuje méně paliva, ale pomaleji zrychluje.

Kromě čtyřtaktních zážehových motorů poháněných benzínem se v automobilech nejčastěji používají vznětové motory, které jsou poháněny naftou. Střídavý vertikální pohyb pístů se přeměňuje na otáčivý pohyb klikového hřídele. Klikový hřídel pohání hnací hřídel a vačkový hřídel prostřednictvím rozvodového řemenu. Vačkový hřídel ovládá​ ventily. Jejich rytmické otevírání a zavírání zajišťuje koordinovaný přísun vzduchu a vypouštění výfukových plynů.

První takt je sání. Píst se pohybuje směrem dolů, což vede ke snížení tlaku ve válci. Sací ventil se otevře a vzduch proudí do válce.

Druhý takt je komprese: sací a výfukový ventil je uzavřen. Vzhledem k setrvačnosti klikového hřídele a protizávaží se píst pohybuje směrem nahoru, stlačuje vzduch, v důsledku čehož se jeho teplota zvyšuje.

Třetí takt je expanze. Nafta vstříknuta do horkého stlačeného vzduchu se vznítí. Na rozdíl od zážehových motorů nepotřebují vznětové motory k vznícení paliva svíčky. Exploze tlačí píst dolů.

Čtvrtý takt je výfuk. Píst se pohybuje směrem nahoru, výfukový ventil se otevře avypustí výfukové plyny.

Můžeme pozorovat, jak se přímočarý pohyb pístu přeměňuje na rotační pohyb klikového hřídele. Energii potřebnou pro pohyb pístu zajišťuje spalování motorové nafty.

Související doplňky

Čtyřtaktní Ottův motor

Tato animace zobrazuje typ motoru, který se nejčastěji používá v automobilech.

Dvoutaktní motor

Dvoutaktní motor je pístový spalovací motor pracující s dvoudobým pracovním oběhem.

Hvězdicový motor

Hvězdicový motor se používá především v případě letadel a vrtulníků.

Stirlingův motor - tepelný stroj

Stirlingův motor je také známý jako vnější spalovací motor. Na rozdíl od spalovacích motorů (například Otto-motor), zde probíhá spalování mimo válce.

Wankel motor

Wankelův motor je spalovací motor s vnitřním spalováním s rotujícím pístem.

Heronova koule - aeolipyla

Heron z Alexandrie byl vynálezce prvního parního stroje i když ho sám považoval za hračku.

pVT-diagram ideálních plynů

Vztahy mezi tlakem, objemem a teplotou ideálních plynů je popsán zákonem plynů.

Elektromotor

Je vzájemné silové působení elektromagnetických polí vytvářených elektrickými vodiči, kterými protéká elektrický proud.

Formule 1 (závodní auto)

Formule 1 je nejvyšší kategorií a nejoblíbenějším druhem automobilových závodů.

Jak funguje diferenciál?

Diferenciál rozděluje hnací sílu mezi hnanými koly auta a umožňuje, aby se v zatáčce otáčely různou rychlostí.

Jak funguje převodovka?

V převodovce se mění točivý moment motoru snižováním nebo zvyšováním otáček.

Jak to funguje? - Kombajn

Kombajn je zemědělský stroj, který sklízí obilí.

Parní stroj Jamese Watte (18. století)

Skotský inženýr James Watt závedl taková vylepšení parního stroje, které umožnilo jeho průmyslové využití.

Ropná rafinerie

Mezi produkty zpracované rafineriemi patří nafta, benzín, maziva.

Typy ozubených kol

Během rotačního pohybu přenášejí kola moment síly.

MÁV M61 motorová lokomotiva (1963)

Legendární lokomotiva maďarských železničních tratí třídy M61 nesla název NOHAB.

Automobily šetrné k životnímu prostředí

Kombinací benzínového a elektrického pohonu lze snížit emise.

Ford Model T

Oblíbený model amerického výrobce automobilů byl první sériově vyráběný automobil na světě.

Konstrukce osobního automobilu

Tato animace prezentuje provoz osobního automobilu jako i jeho externí a interní konstrukci.

Provoz ropných vrtů

Strojní zařízení, které čerpá ropu na povrch

Ropná plošina

Dlouhá trubka uprostřed věže proniká do oceánu, dokud nedosáhne vrstvu, která obsahuje olej.

Added to your cart.