Výšková stupňovitost

V horách se podnebí, půda, flóra a fauna mění s nadmořskou výškou.

Související doplňky

Následná sopečná činnost

Okolí dřímající nebo vyhaslé sopky nemusí být klidné. Podívejme se, jak vypadá následná činnost...

Vodopád

Vodopád je příkrý až svislý stupeň v říčním korytě, přes který přepadá vodní tok.

Atmosféra

Na naší planetě jsme všude obklopeni atmosférou. Její přítomnost považujeme za tak přirozenou,...

The lungs of the Earth Tropical Rainforests

A trópusi esőerdőkre bolygónk légkörének védelme miatt is vigyáznunk kell.

The Formation of the Atacama

Az Atacama Földünk legszárazabb és legmagasabban fekvő sivatagai közé tartozik.

Faktory oteplování

Míru oteplování ovlivňuje sluneční záření, úhel sklonu slunečních paprsků a albedo zemského povrchu.

Koloběh vody (základní)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v...

Tektonické desky

Tektonické desky se mohou pohybovat vzájemně vůči sobě.

Added to your cart.