Výpočet obvodu, obsahu, povrchu a objemu

V animaci se seznámíte se vzorci pro výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarů, povrchu a objemu těles.

Související doplňky

Konstrukce kolmice na přímku z bodu P, který se nenachází na přímce

Daná je přímka e a bod P, který se nenachází na přímce. Sestrojme přímku g, která bude procházet...

Osová souměrnost bodu

Daná je osa t a bod P. Sestrojme zrcadlový obraz (bod P') bodu P přes osu t!

Objem a povrch krabice od džusu

V následujícím videu vypočítáme objem a povrch kvádru, v našem případě krabice od džusu.

Jaká souvislost existuje mezi objemem válce a objemem kužele?

V tomto experimentu dokážeme, že objem válce je přesně trojnásobkem objemu kužele.

Geometrické transformace - posunutí

Animace prezetuje posunutí v prostoru a rovině.

Konstrukce 60-stupňového úhlu

Konstrukci 60-stupňového úhlu odvodíme od konstrukce rovnostranného trojúhelníku.

Osová souměrnost trojúhelníku

V rovině se nachází osa t a trojúhelník ABC. Zkonstruujme zrcadlový obraz trojúhelníku ABC!

Poměr objemů podobných těles

Tato 3D animace Vám ukáže souvislost mezi poměrem podobnosti a poměrem objemu...

Added to your cart.