Výpočet obvodu, obsahu, povrchu a objemu

V animaci se seznámíte se vzorci pro výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarů, povrchu a objemu těles.

Související doplňky

Konstrukce kolmice na přímku z bodu P, který se nachází na přímce

Daná je přímka e a bod P, který se nachází na přímce. Sestrojme přímku g, která bude procházet...

Osová souměrnost kruhu

V rovině se nachází osa t a kruh se středem S a poloměrem r. Zkonstruujme zrcadlový obraz tohoto...

Jak změřit výšku věže

Vypočítáme výšku staré vodárenské věže pomocí měřícího pásu a množství slunečního svitu.

Konstrukce kolmice na přímku z bodu P, který se nenachází na přímce

Daná je přímka e a bod P, který se nenachází na přímce. Sestrojme přímku g, která bude procházet...

Eulerova věta o mnohostěnech

Věta zformulována Leonhardem Eulerem popisuje jednu ze základních vlastností konvexních...

Osová souměrnost bodu

Daná je osa t a bod P. Sestrojme zrcadlový obraz (bod P') bodu P přes osu t!

Konstrukce rovnoběžných přímek - Druhé řešení

Sestrojme takový kosočtverec, jehož jedna strana bude ležet na přímce e a bod P bude jedním z...

Konstrukce bodů ve stanovené vzdálenosti od přímky

Daná je přímka e. Skonštruujte takový bod P, který je od přímky vzdálen na 2 cm.

Added to your cart.