Výpočet obvodu, obsahu, povrchu a objemu

V animaci se seznámíte se vzorci pro výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarů, povrchu a objemu těles.

Související doplňky

Konstrukce bodů ve stanovené vzdálenosti od přímky

Daná je přímka e. Skonštruujte takový bod P, který je od přímky vzdálen na 2 cm.

Geometrické transformace 3. (zrcadlení)

Tato animace prezentuje typ geometrické transformace, zrcadlení v prostoru a rovině.

Jak změřit výšku věže

Vypočítáme výšku staré vodárenské věže pomocí měřícího pásu a množství slunečního svitu.

Geometrické transformace - posunutí

Animace prezetuje posunutí v prostoru a rovině.

Světlo a stín

Změnou zdroje světla můžeme studovat projekci stínů na plochu souřadnicového systému.

Konstrukce kolmice na přímku z bodu P, který se nenachází na přímce

Daná je přímka e a bod P, který se nenachází na přímce. Sestrojme přímku g, která bude procházet...

Jak zkopírovat úhel

Daný konvexní úhel alfa zkopírujeme na polopřímku f s počátečním bodem F.

Konstrukce rovnoběžných přímek - Druhé řešení

Sestrojme takový kosočtverec, jehož jedna strana bude ležet na přímce e a bod P bude jedním z...

Added to your cart.