Vodovod a silnice ze Starověkého Říma

Vynikající silnice a vodovody, které pokrývaly celou Římskou říši odrážejí civilizační vyspělost říše.

Související doplňky

Římané poorali zbořené město Kartágo a posypali solí.

Římané skutečně zasypali pozemky Kartága solí?

Velká čínská zeď

Účelem tohoto složitého systému opevnění bylo chránit Čínu před vpády severních kmenů.

Založení Říma

Proč se socha vlčice a dvou malých chlapců stala kultovním symbolem Říma?

Indický váleční slon

Válečné slony byli používány v bitvách jako "starověké tanky" v Indii.

Římští gladiátoři (2. století)

Gladiátoři byli bojovníci, kteří bojovali v římských arénách proti sobě a divokým...

Starověké římské obléhací stroje

Tyto technické nástroje starověcí Římané použili na dobývání pevnosti.

Příběh Sparťana

Slyšeli jste už o slavné bitvě u Thermopyl, kde hrstka řeckých bojovníků zastavila tisíce...

Zánik Pompejí

Tajemství ruin tohoto starověkého města, které je zdrojem mnoha informací a zajímavostí, jsou...

Added to your cart.