Vodík (H₂)

Vodík (H₂)

Vodík je bezbarvý plyn bez zápachu. Je lehčí než vzduch. Je nejčastějším prvkem ve vesmíru.

Chemie

Klíčová slova

vodík, molekula vodíku, Molekula, homonukleární molekula, redukční, kovalentní vazba, jednoduchá vazba, sigma vazba, apolární, oxyhydrogen, vesmír, hvězdičky, raketa, anorganické, chemie

Související doplňky

Palivový článek

Palivový článek je šetrný k životnímu prostředí, přeměňuje přímo chemickou energii paliva a okysličovadla na elektrickou energii.

Vznik molekuly vodíku

Vodíkové atomy uvnitř molekul vodíku jsou drženy pohromadě kovalentní vazbou.

Hydroxylový iont (OH⁻)

Sloučenina iontů vzniká, když molekula vody uvolňuje proton.

Bromovodík (HBr)

e to jeden z halogenovodíky. Je neorganický, používá se pro výrobu alkylových bromidů.

Dusík (N₂) (střední stupeň)

Je bezbarvý plyn bez zápachu, jen velmi těžko reaguje s jinými chemickými sloučeninami, tvoří totiž 78,1% (objemů) zemské atmosféry.

Kyslík (O₂) (střední stupeň)

Je bezbarvý plyn bez zápachu, důležitá součást atmosféry, nezbytná k udržení zemského života.

Molekula úkol I. (Vazby)

Úkoly na procvičování různých typů vazeb.

Reakce vodíku s kyslíkem

Směsí vodíku a kyslíku vzniká peroxid vodíku. Při zapálení exploduje.

Struktura molekul dusíku

Animace zobrazuje strukturu molekul dusíku, jedna sigma a dvě pí vazby držící atom dohromady.

Voda (H₂O)

Voda je velmi stabilní sloučenina vodíku a kyslíku. Je základní podmínkou pro existenci života. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích.

Chlorovodík (HCl)

Je to bezbarvý plyn má štiplavý zápach. Vodný roztok chlorovodíku se označuje jako kyselina chlorovodíková.

Fluorovodík (HF)

Jeden z halogenovodíků, vysoce agresivní látka.

Hydroxylový iont (H₃O⁺)

Tento iont je zodpovědný za kyselou reakci.

Jodovodík (Hl)

Je to bezbarvý plyn má štiplavý zápach. Hustota jodovodíku je větší než hustota vzduchu.

Porovnání halogenovodíky

Jejich molekuly tvoří jednoduchá polární vazba vodík-halogen.

Peroxid vodíku (H₂O₂)

Peroxid vodíku je sloučenina kyslíku a vodíku. Je bezbarvá kapalina bez zápachu. Hustota peroxidu vodíku je větší než hustota vody.

Sirovodík (H₂S)

Je to plynná látka s charakteristickým zápachem po zkažených vejcích. Je prudce jedovatý. Vyskytuje se i v pramenitých a minerálních vodách.

Added to your cart.