Viry

Viry

Viry se skládají z bílkoviny a DNA nebo RNA, které přeprogramují infikované buňky k produkci více virů.

Biologie

Klíčová slova

virus, infekce, kapénková infekce, nemoc, tabákové mozaiky, bakteriofág, HIV, chřipka, AIDS, fág, kapsidový (protein shell), genetický materiál, DNA viry, RNA viry, DNK, RNK, lipidové membrány, hostitelské buňce, helikální, icosahedral, binal, virologie, biologie

Související doplňky

Scénky

HIV virus

 • lipidová membrána - Pochází z hostitelské buňky: když virus opouští buňku, zabalí se do kousku buněčné membrány.
 • povrchová bílkovina - Pomáhají rozpoznat hostitelskou buňku a přichytit se na ní.
 • vnější bílkovinný obal - Genetický materiál viru kóduje bílkoviny dvou bílkovinných obalů.
 • vnitřní bílkovinný obal
 • genetický materiál - HIV virus je retrovirus. Genetický materiál retrovirů je RNA, z níž se v hostitelské buňce vytvoří DNA kopie, ta kóduje virové bílkoviny.

Virus tabákové mozaiky

 • bílkovinný obal
 • genetický materiál - RNA. V případě virů genetický materiál může být RNA nebo DNA.

Bakteriofág

 • hlava - Je součástí bílkovinného obalu. Má tvar prodlouženého ikosaedru, který má 20 stěn.
 • krk - Má trubkovitou strukturu, přes kterou je genetický materiál injektován do hostitelské buňky.
 • vlákna - Pomáhají viru přichytit se na hostitelské buňce.
 • genetický materiál - V případě nejznámějších bakteriofágů (T4 a ΦX174) je to DNA, ale v případě jiných fágů to může být i RNA.

Chřipkový virus

 • lipidová membrána - Pochází z hostitelské buňky: když virus opouští buňku, zabalí se do kousku buněčné membrány.
 • povrchová bílkovina - Pomáhají rozpoznat hostitelskou buňku a přichytit se na ní.
 • bílkovinný obal - Genetický materiál viru kóduje bílkoviny bílkovinného obalu.
 • genetický materiál - V případě chřipkového viru je to RNA, ale v případě jiných virů to může být i DNA.

Animace

Vyprávění

Viry během virové infekce injektují do hostitelské buňky svůj genetický materiál, což je buď DNA nebo RNA. Tím přeprogramují metabolismus hostitelské buňky tak, aby z vlastního materiálu produkovala viry. Viry se umí rozmnožovat pouze v hostitelské buňce, nemají metabolismus, proto nejsou živými tvory.

Bakteriofágy infikují bakterie. Poté, co se virus připojí k bakterii, injektuje do bakterie svůj genetický materiál a bakterie začne produkovat viry. Když se viry z odumřelé buňky uvolní, infikují další buňky.

Bílkovinný obal chřipkového viru obsahuje RNA, bílkovinný obal obklopuje lipidová membrána. Ta pochází z buněčné membrány hostitelské buňky. Chřipka se šíří kapénkovou infekcí: když se dostane do dýchacích cest, injektuje do buněk svou RNA. Hostitelská buňka produkuje viry, které když se z ní uvolní, infikují další buňky. Infekce je obvykle neškodná, ale v některých případech mohou nastat život ohrožující komplikace. Chřipkový virus A subtypu H1N1 způsobil po 1. světové válce epidemii španělské chřipky, jež měla na celém světě několik desítek milionů smrtelných obětí. Účinnou ochranou proti chřipkovému viru je preventivní očkování, které se kvůli rychlým evolučním změnám viru vyplatí každoročně zopakovat.

Související doplňky

Černá smrt (Evropa, 1347-1353)

Mor, který byl rozširován pomocí bakterie, je jedna z nejsmrtelnějších infekčních nemocí v dějinách lidstva.

DNA

Je nositelkou genetické informace v buňkách.

Genome editing

Genome editing is a type of genetical engineering which results in changes in the genome of a living organism. This animation introduces one of the best...

Krásnoočko zelené (Euglena viridis)

Jednobuněčný organismus schopný autotrofní a heterotrofní fotosyntézy žijící ve sladkých vodách.

Měňavka velká

V sladké vodě žijící heterotrofní jednobuněčné organismy, jejichž tvar se neustále mění.

RNK

RNK je polynukleotid, který se skládá z kyseliny fosforečné a ribózy. RNK má čtyři rozdílné báze: adenin, guanin, cytosin a uracil.

Sekundární struktura bílkovin

Polypeptidové reťazce sú zložené z aminokyselín, rozlišujeme dve základné sekundárne štruktúry: α - helix a α-závitnica.

Struktura bílkovin

Struktura a uspořádání polypeptidových řetězců ovlivňuje prostorovou strukturu proteinů.

Trepka velká

Eukaryotické jednobuněčné organismy rozšířené ve sladkých vodách.

Added to your cart.