Vinylchlorid (chloreten) (C₂H₃Cl)

Vinylchlorid (chloreten) (C₂H₃Cl)

Je monomer PVC.

Chemie

Klíčová slova

vinylchlorid, chloroethylene, alkylhalogenid, halogen obsahující organické sloučeniny, nenasycené, vinylová skupina, monomer, polymer, polymerace, PVC, polyvinylchlorid, přidání, jedovatý, organický, chemie

Související doplňky

Chlorid uhličitý (CCl₄)

Bezbarvá, toxická kapalina se sladkou vůní. Je vynikajícím rozpouštědlem na oleje a tuky.

Chlormethan (methylchlorid) (CH₃Cl)

Směs chloru a metanu reaguje, pokud ji zahříváme a vzniká chlormethan.

Dichlormethan (CH₂Cl₂)

Vyrábí se reakcí metanu s plynným chlorem a používá se jako rozpouštědlo.

Eten (etylen) (C₂H₄)

Je první člen homologické řady alkenů.

Trichlormethan (Chloroform) (CHCl₃)

Chemicky známý jako chloroform také se stal uznaný jako účinný prostředek k vykreslení bezvědomí pacienta.

Etan (C₂H₆)

Druhý člen homologické řady alkanů s přímým řetězcem.

Polymerace ethylenu

Polymerací ethylenu vzniká polyethylen, typ plastu.

1,1,2,2-tetrafluoretén (C2F4)

Bezbarvý plyn bez zápachu, je monomerem teflonu.

Chlor (Cl₂)

Je jedním z halogenů, je Žluto-zelený jedovatý plyn se silným zápachem.

Added to your cart.