Vikinské osídlení (10. století)

Vikinské osídlení (10. století)

Svérázné osady Vikingů byly založeny nejen ve Skandinávii, ale i ve vzdálených oblastech.

Dějepis

Klíčová slova

Viking, osada, Skandinávie, plachetnice, Severní Evropa, Středověk, Životní styl, architektura, budova, vesnice, obydlí, naleziště

Související doplňky

Otázky

 • Který národ se považuje za potomky Vikingů?
 • Z které části Evropy se vyrojily\nVikingové na konci 8. století?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nVikingové se dostaly i do Severní Ameriky.
 • Do které oblasti se Vikingové nedostali?
 • Čemu se Vikingové nevěnovali?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nVikingové nevěděli stavět lodě.
 • Který výraz se nevztahuje na Vikingové?
 • Co se skrývá ve slově „Norman“?
 • Jakou barvu „ukrývá“ pojmenování Grónska?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nNáboženství Vikingů bylo polyteistické.
 • Kdo byl jedním z hlavních bohů Vikingů?
 • Které dílo obsahuje mnoho informací ohledně skandinávské mytologie?
 • Který objekt byl největší pýchou a pokladem Vikingů?
 • Který předmět odhaluje život Vikingů?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nVikingové měli zanedbanejší zevnějšek, než ostatní Evropané v daném období.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nVikingové nosili helmu, která měla dva rohy.
 • Proč dávali jíst poraněnému vikinskému bojovníkovi jídlo připravené z cibule?
 • „... Vikingů\nse nachází v jejich lodích.“ - řekl Winston Churchill.
 • Koho synem byl Leif Eriksson?
 • Která společenská vrstva neexistovala u Vikingů?
 • Jak se nazývala instituce, která byla základem vikinského právního řádu a předchůdcem dnešního parlamentu?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nU Vikingů zákony neměli písemnou podobu.
 • Jak často zasedal vikinský „parlament“?
 • Jak uchovávali Vikingové své zákony?
 • Jak volili Vikingové svých vůdců?
 • Co znamenalo, když se vikinský vůdce dostal\nk moci podle práva krve?
 • Co znamenalo, když se vikinský vůdce dostal\nk moci na základě statečnosti?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nVikinští muži mohli mít několik manželek.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nVikinské ženy byly v horší situaci, než ženy v ostatních evropských zemích v daném čase.
 • Z jakého materiálu se vyráběla většina vikinských šperků?
 • Které tvrzení neplatí pro Vikingy?
 • Jaké písmo používali Vikingové?
 • Jaká barva patřila k jménu slavného vikinského cestovatele, Erika?
 • Proč se Vikingové rádi plavili při pobřeží?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nVikingové neměli žádné navigační prostředky,\norientovali se pouze pomocí hvězd.
 • Jak dlouho trvala Vikingům plavba z Islandu do Grónska?
 • Co nesloužilo jako pohon v případě vikinských lodí?
 • Jaký stavební materiál byl nejběžnější v rámci vikinských osídlení?
 • Jaká byla podle vědců maximální délka, kterou mohli dosahovat vikinské budovy?
 • Co nebylo typické pro vikinské domy?
 • Co nebylo součástí vikinských domů?
 • V jakém typu domů bývala většina Vikingů?
 • Co nepoužívali Vikingové na pokrývání střech?
 • Jak zabránili tomu, aby\nspodní trám stěny\nneshnil příliš rychle?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nVikingové svá zvířata drželi ve svých domech.
 • Jakou měli podlahu běžné vikinské domy?
 • Jaký tvar měl typické vikinské osídlení?
 • Co nebylo typické pro první vikinská města?
 • Co nebylo součástí větších vikinských osídlení?
 • Obvykle jaký půdorys měli vikinské obytné budovy?
 • Kolik obyvatel mělo jedno z nejznámějších vikinských míst, Birka v době svého rozkvětu?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nU Vikingů se křesťanství začalo šířit relativně brzy.

Scénky

Související doplňky

Vikingský náčelník (10. století)

Vikinští vůdcové byli voleni z řad příslušníků kmene, podle principu práva krve nebo činu.

Vikingská loď (10. století)

Tito výborní námořníci a stavitelé lodí se plavili do velké vzdálenosti.

Polynéská rodinná usedlost (Samoa, 15. století)

Budovy tradiční samojského rodinné usedlosti odrážejí výjimečnou kulturu místních obyvatelů.

Středověký křesťanský král

Krest'anskí králové, kteří seděli na trůnech, nosili korunu a v rukou drželi královské insignie, byly typickými postavami středověku.

Těžba ropy v moři (Norsko)

Vrtná plošina Troll A je největší mořskou platformou na světě: váží 656 000 tun, její výška je 472 metrů a tyčí se cca. 170 metrů nad hladinou moře.

Vesnice s jednou ulicí

Vesnice se sídly v údolích se obvykle skládají z domů postavených na dlouhých a úzkých pozemcích.

Vikinský dřevěný kostel (Borgund, 13. století)

Dřevěný kostel v Norsku se zachoval v původní středověké podobě.

Středověká kovárna

Práce kovářů byla jedna z prvních povolání v dějinách lidstva a stala se ještě důležitějším během středověku.

Středověké oblékání západní Evropy (5-10. století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

Added to your cart.