Vegetativní orgány rostlin

Vegetativní orgány rostlin

Orgány, které rostlina potřebuje ke svému přežití a vývoji.

Biologie

Klíčová slova

rostlinných orgánů,, Orgán, list, stonek, kořen, brambory, kukuřice rostlin, mrkev, hrášek, kaktus, žilnatý list, hlavní kořen, rozptýlené kořeny, postranní kořen, kořenové vlasy, kořenová modifikace, změna kmene, modifikace listů, úponka, hmyzožravý list, hlíza, cibule, sukulentní kmen, kořeny, skladovací beetroots, rostlinných tkání, cévní svazek, pokožka, běl, lýko, kambium, parenchymu, asimilace tkáň, stoma, růst, Fotosyntéza, vypařování, tlak turgoru, vstřebávání, Výměna plynů, soběstačné, rostlina, biologie

Související doplňky

Scénky

Vegetativní orgány

 • kořen
 • stonek
 • list

Mezi vegetativní orgány suchozemských cévnatých rostlin patří: kořen, stonek a list.

Kořen má dvě hlavní funkce: upevňuje rostlinu v půdě a umožňuje absorpci vody a minerálních látek z půdy. Kořenový vrchol ochraňuje kořenová čepička. Její buňky produkují sliz, který zmírňuje tření mezi rostoucím kořenem a půdou.

Kořen roste díky soustavnému dělení kořenových buněk nacházejících se kolem klidového centra. Ty vytvářejí směrem dolů kořenovou čepičku a směrem nahoru diferencované buňky.

Z pokožkových buněk kořene vznikají kořenové vlásky, které transportují z půdy do kořene vodu a rozpuštěné minerální látky. Absorbované látky se v kořeni transportují do xylému dvěma cestami: přes cytoplazmu buněk a buněčné stěny.

Kořen a stonek tvoří hlavní osu rostliny. Cévní svazky stonku zajišťují proudění tekutin mezi orgány rostliny. V rámci cévních svazků xylém odpovídá za transport vody a minerálních látek a floém za transport organických látek vzniklých během fotosyntézy.

List je orgánem fotosyntézy, výměny plynů a odpařování. Je obvykle plochý a má větší povrch. Pokožka listu je jednovrstvá a nacházejí se na ní průduchy. Přes průduchy probíhá fotosyntetická výměna plynů a odpařování. Odpařování vodní páry vytváří záporný tlak uvnitř listu, což přispívá k pohybu vody v xylému.

Floém naplňují molekulami cukru mezofylové buňky v jeho blízkosti. Naplnění způsobuje nízký vodní potenciál ve floému, proto ze xylému difundují do floému molekuly vody. Vtékající voda způsobí ve floému vysoký turgor, což vede k pohybu tekutin.

Kořen

 • hlavní kořen
 • boční kořen
 • kořenové vlásky

Stonek

 • článek - Nachází se mezi uzly.
 • uzel - Z něj vyrůstají listy a pupeny.

List

 • řapík
 • líc listu
 • rub listu
 • listová žilnatina
 • listová čepel

Animace

 • kořen
 • stonek
 • list
 • hlavní kořen
 • boční kořen
 • kořenové vlásky
 • kořenová čepička - Její buňky chrání vrchol kořene.
 • kořenový vrchol - Dělením jeho buněk vzniká kořen.
 • klidové centrum - Jeho buňky se dělí jen zřídka.
 • xylém - Transportuje vodu a v ní rozpuštěné minerální látky od kořene do ostatních částí rostliny.
 • floém - Transportuje organické látky z listů do ostatních částí rostliny.
 • meristém - Odpovídá za tvorbu bočních kořenů.
 • kořenový vlásek - Odpovídá za absorpci vody a minerálních látek.
 • buněčná stěna
 • pokožková buňka
 • parenchymatická buňka
 • xylém - Transportuje vodu a v ní rozpuštěné minerální látky od kořene do ostatních částí rostliny.
 • buněčná cesta - Voda a minerální látky přecházejí přes buněčné membrány a cytoplazmu.
 • apoplastická cesta - Voda a minerální látky procházejí mimo buněčné membrány, přes buněčné stěny a mezi buňkami.
 • xylém - Transportuje vodu a v ní rozpuštěné minerální látky od kořene do ostatních částí rostliny.
 • floém - Transportuje organické látky z listů do ostatních částí rostliny.
 • základní buňka
 • kambium - Meristém odpovědný za ztluštění stonku. Vytváří buňky xylému a floému.
 • průduch - Přes něj se odpařuje vodní pára.
 • xylém - Transportuje vodu a v ní rozpuštěné minerální látky od kořene do ostatních částí rostliny.
 • floém - Transportuje organické látky z listů do ostatních částí rostliny.
 • mezofylová buňka - Obsahuje velké množství chloroplastů, ve kterých probíhá fotosyntéza.
 • xylém - Transportuje vodu a v ní rozpuštěné minerální látky od kořene do ostatních částí rostliny.
 • floém - Transportuje organické látky z listů do ostatních částí rostliny.

Vyprávění

Mezi vegetativní orgány suchozemských cévnatých rostlin patří: kořen, stonek a list.

Kořen má dvě hlavní funkce: upevňuje rostlinu v půdě a umožňuje absorpci vody a minerálních látek z půdy. Kořenový vrchol ochraňuje kořenová čepička. Její buňky produkují sliz, který zmírňuje tření mezi rostoucím kořenem a půdou.

Kořen roste díky soustavnému dělení kořenových buněk nacházejících se kolem klidového centra. Ty vytvářejí směrem dolů kořenovou čepičku a směrem nahoru diferencované buňky.

Z pokožkových buněk kořene vznikají kořenové vlásky, které transportují z půdy do kořene vodu a rozpuštěné minerální látky. Absorbované látky se v kořeni transportují do xylému dvěma cestami: přes cytoplazmu buněk a buněčné stěny.

Kořen a stonek tvoří hlavní osu rostliny. Cévní svazky stonku zajišťují proudění tekutin mezi orgány rostliny. V rámci cévních svazků xylém odpovídá za transport vody a minerálních látek a floém za transport organických látek vzniklých během fotosyntézy.

List je orgánem fotosyntézy, výměny plynů a odpařování. Je obvykle plochý a má větší povrch. Pokožka listu je jednovrstvá a nacházejí se na ní průduchy. Přes průduchy probíhá fotosyntetická výměna plynů a odpařování. Odpařování vodní páry vytváří záporný tlak uvnitř listu, což přispívá k pohybu vody v xylému.

Floém naplňují molekulami cukru mezofylové buňky v jeho blízkosti. Naplnění způsobuje nízký vodní potenciál ve floému, proto ze xylému difundují do floému molekuly vody. Vtékající voda způsobí ve floému vysoký turgor, což vede k pohybu tekutin.

Související doplňky

Fotosyntéza

Rostliny vyrábějí z anorganických látek (oxid uhličitý a voda) organický cukr.

Stavba listu

Animace zobrazuje hlavní typy listů a rozdíl mezi listy jednoděložných a dvouděložných rostlin.

Životní cyklus mechů a kapradin

Tato animace porovnává životní cyklus mechů a kapradin, pomáhá pochopit obecný životní cyklus rostlin.

Cibuloviny jarní

Seznámíme se s tulipánem, narcisem, sněženkou a anatomií jejich květu.

Jabloň

Jablko je celosvětově jedním z nejoblíbenějších ovocí.

Jedlé druhy lilkovitých

Mnohé rostliny, které jsou důležité z hlediska lidské výživy, patří k lilkovitým rostlinám.

Kukuřice

Je jednou z nejdůležitějších jednoděložných plodin.

Květ

Animace prezentuje strukturu typického květu.

Květy krytosemenných rostlin

Pomocí této animace můžeme poznat jednotlivé typy květin krytosemenných rostlin.

Porovnání jednoděložných a dvouděložných rostlin

Krytosemenné rostliny rozdělujeme do dvou tříd na jednodeložné a dvoudeložné.

Rákos a orobinec

Kosmopolitní jednoděložné rostliny žijící v blízkosti vody.

Semena a klíčení

Dvouděložné rostliny mají zárodek se dvěma děložními lístky, jednoděložné s jedním.

Surface tension

Surface tension is the property of a liquid that allows it to obtain the smallest surface area possible.

The life cycle of plants

The development of mosses, ferns, gymnosperms and angiosperms is characterised by the alternation of generations.

Obilniny

Obilniny jsou rostliny z čeledi lipnicovité, pěstované pro svá zrna, která slouží především k výživě.

Porovnání pravých a nepravých plodů.

Pravý plod, na stavbě plodu se účastní pouze pestíky. Nepravý plod na stavbě plodu se účastní i jiné části květu kromě pestíku.

Added to your cart.