V dílně Leonarda da Vinciho (Florencie, 16. století)

V dílně Leonarda da Vinciho (Florencie, 16. století)

Obdivujme dílnu geniálního renesančního polyhistore ve Florencii, kde jsou jeho nejdůležitější vynálezy a umělecká díla.

Výtvarné umění

Související doplňky

Otázky

 • Kdo jsou postavy Poslední večeře?
 • Která malba je Leonardovým dílem?
 • Která malba není Leonardovým dílem?
 • S kterým oborem se nezabývat důkladně Leonardo?
 • Který pojem popisuje Leonarda?
 • Která "profese"; se nehodí na Leonarda?
 • S kterým městem se nespojuje Leonardovo dílo?
 • V koho dílně byl učněm Leonardo?
 • Ve kterém století zemřel Leonardo?
 • Ve kterém století se narodil Leonardo?
 • Jaká byla Leonardova národnost?
 • Jaký systém psaní používal Leonardo při pořizování poznámek?
 • Koho nesouhlas vyvolaly Leonardova studie o lidské anatomii?
 • S kterým oborem se Leonardo nezabýval důkladně?
 • S kterým oborem se Leonardo nezabýval důkladně?
 • Je pravdou, že Leonardo vyhotovil většinu plánovaných vynálezů?
 • Kdo byl současníkem Leonarda?
 • Který vynález nevynalezl Leonardo?
 • Který vynález vynalezl Leonardo?
 • Co nemohlo být na Leonardově stole?
 • Ve kterém období umění působil Leonardo?
 • Je pravdou, že mnoho z Leonardových nápadů pochází z pozorování přírody?

Scénky

Dílna

Procházka

Modelový stůl

Umělecká díla

Psací stůl

Náčrty

Polyhistor

Úkol

Animace

Vyprávění

Přelom 15. a 16. století přinesl významné změny v dějinách lidstva, proto je právem přelomem středověku a novověku. V tomto období žil i Leonardo da Vinci, považován za pravzor renesančního člověka.

Dílo polyhistora, který se vyznamenal jako umělec ale i vědec, se spojuje s více městy z nichž vyniká Florencie. Leonardo čerpal z práce dřívějších vědců, ale většina jeho nápadů a výsledků vděčila jeho zvědavosti vědce a pozorování přírody. Do této skupiny patří anatomické studia Leonarda, pro které vykonával i pitvy, které vyvolávaly nevůli církve.

Zajímavou součástí jeho inženýrské práce jsou Leonardova představy o létání. Většina těchto studií zůstala na papíře a ani jejich maketa nebyla postavena. O části těchto plánů se později ukázalo, že by v praxi nebyly funkční.

Jeho práce jako vojenský inženýr však byla mnohem praktičtější. Většinu těchto strojů skonštuoval na objednávku. Jeho kreativní útočné zbraně a briliantní obranné zařízení v monohom předčily svou dobu. Jejich část je plnohodnotným předchůdcem pozdějších moderních válečných strojů.

Nicméně jméno mistra se stalo nesmrtelnými nejen v roli vědce, ale i jako opravdového umělce. Kromě umělecky náročných skic vytvořil i mnoho legendárních maleb. Mystický úsměv Mony Lízy je jedním z nejznámějších děl několika tisíciletí umění. Tajemný úsměv bezstarosní ženy je věrným portrétem doby, ale i života mistra Leonarda da Vinciho.

Související doplňky

Šikmá věž v Pise (14. století)

Středověká zvonice katedrály v Pise je nejslavnější šikmá věž na světě.

Archimédova šroub (3. století př. Kr.)

Archimedesove vřetenové čerpadlo bylo používáno na zavlažování.

Archimédova bojové vynálezy (3. století př. Kr.)

Archimedes byl jedním ze skvělých řeckých učenců starověku, který se zapísl do dějin i s vojenskými vynálezy.

Benátky ve středověku

Benátky byly námořní velmoc a důležité centrum mořského obchodu.

Dílna Galilea Galileiho

Galileo Galilei obohatil fyziku a astronomii o důležité poznatky.

Gotická katedrála (Clermont-Ferrand 15. století)

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie s opěrnými pilíři a rozetami je jedním z klenotů francouzské gotické architektury.

Jeskyně Altamira

Tato světoznámá vápencová jeskyně, která ukrývá obdivuhodné jeskynní malby, je jedním z nejdůležitějších archeologických nalezišť paleolitického umění.

Koloseum (Řím, 1. století)

Nejznámější a nejvelkolepější amfiteátr v starověkém Římě byl postaven v 1. století.

Socha Apoxyomenosa

Tato svérázná starověká řecká socha byla nalezena na dně Jaderského moře.

Středověké arabské torpédo (Hassan al Rammáh, 13. století)

Středověký arabský vynálezce Hassan al Rammáh popisuje první torpédo na světě.

Středověké oblékání západní Evropy (15. století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

Teatro Olimpico (Vicenza, 16. století)

První zastřešené novověké divadlo, které se zastávalo linie antické stavby, bylo otevřeno v roce 1585.

Vrtulník experiment (Oszkár Asboth, 1928)

Jako milník v historii letectví, Oszkár Asbóthov první vrtulník uskutečnil svůj první let v roce 1928.

Gutenbergova tiskárna (Mohuč, 15. století)

Podle magazínu Life Gutenbergův vynález je nejdůležitější událostí druhého tisíciletí.

Kroje západní Evropy (Nový věk, 16. století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

Obytný most ve středověku (London Bridge, 16. století)

Během tudorovské éry bylo postaveno kolem 200 budov na obytném mostě přes řeku Temže.

Daidalos a Ikaros

Starověký řecký mýtus o tragédií otce a syna, kteří chtěli uprchnout z ostrova Kréta.

Mezník sochařství

Tato animace ukazuje pět vynikajících děl z dejiín sochařství.

Otto Lilienthalův kluzák

Německý inženýr Otto Lilienthal byl prvním člověkem, který úspěšně zvládl let kluzákem, který i sám navrhl.

Zajímavé povrchy

Möbiův list a Klein-láhev mají specialní dvojrozměrné povrchy s jednou stranou.

Added to your cart.