Uzavření kruhu glukózy

Tato animace nám představí proces uzavření kruhu z otevřeného řetězce glukózy.

Související doplňky

Hoří ořech?

Energie uvolněná během hoření ořechu se používá na ohřev vody.

Cis-pent-2-en (C₅H₁₀)

Je jedním z izomerů penténu.

β (beta) -D-glukóza (C₆H₁₂O₆)

To je jedním z stereoizomerů D-glukózy.

Benzen (C₆H₆)

Patří do skupiny aromatických sloučenin a její nejjednodušším benzenoidným uhlovodíkům.

N, N-dietylpropánamid (C₇H₁₅NO)

Je to bezbarvá kapalina, terciární amid.

Diethylether (ether) (C₄H₁₀O)

Je nejrozšířenějším členem třídy sloučenin, obecně nazývaných ethery.

Oxidace alkoholu

Zkoumání barvy měděného drátu po vystavení teplu a následně v páře ethanolu.

Added to your cart.