Uhličitan vápenatý (CaCO₃)

Uhličitan vápenatý (CaCO₃)

Vápenec má široké využití v průmyslu.

Chemie

Klíčová slova

uhličitan vápenatý, vápenec, mramor, kalcit, vodní kámen, iontová sloučenina, iontová mříž, kation, anion, vzorec, Skála, sedimentární horniny, krasová oblast, stalaktit, dolomit, sloučenina, anorganické, chemie

Související doplňky

Scénky

Související doplňky

Perla

Některé měkkýše produkují perly, aby se chránily před škůdci nebo špínou. Perly jsou používány pro výrobu šperků.

Uhličitanový iont (CO₃²⁻)

Vznikat může: reakcí kovu s kyselinou uhličitou

Elektronová konfigurace vápníku

Tato animace představuje elektronovou konfiguraci atomu vápníku.

Kovalentní vazba v molekule benzenu

V benzenu najdeme sigma vazby a delokalizované pi vazby mezi atomy uhlíku.

Kyselina benzoová (C₆H₅COOH)

To je nejjednodušší aromatickou karboxylovou kyselinou..

Kyselina uhličitá, H₂CO₃)

Je bezbarvá kapalina bez zápachu, vzniká rozpouštěním oxidu uhličitého ve vodě.

Oxid uhelnatý (CO) (střední stupeň)

Bezbarvý jedovatý plyn bez zápachu, vysoce toxický pro lidi a zvířata.

Oxid uhličitý (CO₂) (střední stupeň)

Je to bezbarvý plyn bez zápachu. Hustota plynu je větší než hustota vzduchu. Nezbytné pro fotosyntézu rostlin.

Molekula úkol III. (Složené ionty)

Úkol na procvičování a prohlubování pojmů o složených iontech.

Added to your cart.