Uherské korunovační klenoty

Uherské korunovační klenoty

Ze všech korunovačních klenotů nejznámější je uherská koruna.

Dějepis

Klíčová slova

Svatá koruna, koruna, žezlo, meč, plášť, koule, státnosti, odznak, královský, symbol, symbolický, Vykonnost, rozhodování, roucho, Středověk, Křesťan, rituál, přídatný

Související doplňky

Scénky

Související doplňky

Acetaldehyd (etanal) (CH₃CHO)

Ethanal je jedním z aldehydů a je důležitou surovinou v průmyslu.

Benediktinské opatství (Tihany, Maďarsko)

Benediktinské opatství založil uherský král Ondřej I. v roce 1055

Habsburský panovnický pár (19. století)

Císař František Josef I. a jeho manželka nádherná Alžběta se vzali ve Vídni v roce 1854, bohužel jejich manželství bylo nešťastné.

Hierarchie středověké křesťanské církve (11. století)

Tato animace nám představí hierarchickou strukturu středověké západní křesťanské církve.

Maďarská armáda v 15 století (kavalérie)

Jednou část ze základních jednotek "černé armády" Matyáše I. tvořila kavalérie.

Maďarská vojenská lest (9-10. století)

Jezdecké kočovné národy dlouho účinně používali způsob lsti prostírající útěk a pak lest, kterou předstírali obklíčení protivníka.

Mongolský chán (13. století)

Vládcem obrovské Mongolské říše byl velký chán.

Národní symboly a památky

Pomocí animace poznáme národní symboly a památky po celém světě.

Perla

Některé měkkýše produkují perly, aby se chránily před škůdci nebo špínou. Perly jsou používány pro výrobu šperků.

Středověký křesťanský král

Krest'anskí králové, kteří seděli na trůnech, nosili korunu a v rukou drželi královské insignie, byly typickými postavami středověku.

Uherská armáda v 15. století (pěchota)

Jednou ze základních jednotek "černé armády" Matyáše I. tvořila pěchota.

Byzantský císař (6. století)

Císař byl vládcem Byzantské říše, která byla "dědicem Římské říše".

Arabský chalífa (7. století)

Chalífové, považováni za potomky Mohameda byly nejdůležitějšími vůdci islámského náboženství.

Car Petr I. Veliký

Petr Veliký se snažil modernizovat Ruskou říši podle západoevropského modelu.

Ludvík XIV. (král Slunce)

Tento francouzský panovník byl jedním z nejdéle panujících evropských králů.

Perský panovník (5. století př. Kr.)

Panovníci staroperské říše byli slavní díky velikosti říše a bohatství.

Středověký čínský císař

Císař této říše byl pánem života i smrti.

Turecký sultán

Vůdcové Osmanské říše byli sultáni, pánové života a smrti.

Vikingský náčelník (10. století)

Vikinští vůdcové byli voleni z řad příslušníků kmene, podle principu práva krve nebo činu.

Added to your cart.