Ucho, mechanismus slyšení

Ucho, mechanismus slyšení

Uši mění vibrace vzduchu na elektrické signály, které jsou pak zpracovány v mozku.

Biologie

Klíčová slova

sluch, ucho, sluchový orgán, smyslový orgán, vnímání, tonotopie, střední ucho, vnitřní ucho, kochleární nerv, sluchová dráha, sluchová kůra, Sluchové kůstky, Hlemýžď, Cortiho orgán, zvukovod, Eustachova trubice, ušní bubínek, kladivo, kovadlina, třmen, Reissnerova membrána, podnět, impuls, půlkruhový kanál, lidský, biologie

Související doplňky

Otázky

 • Který mozkový nerv nazýváme i sluchově rovnovážným nervem?
 • Kde se nacházejí sluchové kůstky?
 • Které zvuky se pohlcují v spodní části hlemýždě?
 • V jakém rozmezí frekvence dokáže zdravé lidské ucho vnímat zvuk?
 • Pravda nebo lež? Signál se vytváří vlivem zvukových vibrací v Eustachově trubici.
 • Kde rozvibrují bazilární membránu vibrace s nižší frekvencí, které jsou generovány hlubšími zvuky?
 • Kde se vytváří sluchový vjem?
 • Která z následujících není sluchová kůstka?
 • Z jaké tkáně sestává větší hmotnost boltce?
 • Kde se nachází v uchu hlemýžď?
 • Kde se vytváří v uchu elektrický signál?
 • Pravda nebo lež? Spodek třmínku zapadá do oválného okénka hlemýždě.
 • Pravda nebo lež? Druhým názvem Eustachovy trubice je sluchová trubice.
 • Pravda nebo lež? Kovadlinka je vnéjší sluchová kůstka dotýkající se bubínku.
 • Pravda nebo lež? Zvuk dané frekvence vytváří signál vždy v téže části hlemýždě.
 • Pravda nebo lež? Hlemýžď je vyplněn tekutinou, která rozvibruje pohyb třmínku.
 • Co spojuje bubínkovou dutinu s nosohltanovou dutinou?
 • Co rozděluje vnější a střední ucho?
 • Ve kterém laloku se nachází sluchové centrum?

Scénky

Mechanismus slyšení

Ucho

Sluchové kůstky

Hlemýžď

Cortiho orgán

Tonotopie

Vyprávění

Zvuk je vibrací vzduchu, vnímáme ho ušima. Zdravé uši mohou vnímat zvukové vlny s frekvencí od 20 do 20 000 Hz. Stárnutím nebo vystavováním se neustálému hluku se škála frekvence zužuje.

Zvukové vlny vytvářejí signály ve vnitřním uchu, které jsou přenášeny sluchovým nervem a sluchovými drahami do sluchového centra mozkové kůry. Sluchový vjem se vytváří v mozkové kůře.

Zvukové vlny zachycuje ušní boltec a vede je do vnějšího zvukovodu. Zvuk rozvibruje bubínek, který uzavírá zvukovod.
Vibrace bubínku se přenášejí k hlemýždi pomocí kůstek, kladívka, kovadlinky a třmínku.

Spodek třmínku je přizpůsoben oválnému okénku hlemýždě. Bazilární membrána je umístěna uvnitř hlemýždě, vede podél špičky hlemýždě, kde se otočí a pokračuje v Reissnerově membráně. Membrána rozděluje hlemýždě na 3 dutiny: vestibulární, hlemýžďový a bubínkový kanál.

Hlemýžď je naplněn tekutinou, která se rozkmitá pomocí třmínku. Vibrace s vyšší frekvencí, které vznikají při vyšším zvuku, jsou pohlceny na spodku hlemýždě a rozvibrují bazilární membránu. Vibrace s nižší frekvencí vytvářejí hluboké zvuky a rozvibrují bazilární membránu na vrchu hlemýždě. Když dojde k pohlcení vibrace, vytváří se elektrický signál, který je přenášen do mozku. Vznik elektrického signálu, který je kódován na místě pohlcení, se nazývá tonotopie.

Elektrické signály jsou generovány v Cortiho orgánu. Vlivem vibrací, které se šíří v hlemýždi, se tektoriální membrána přitlačí k vláskovým buňkám na bazilární membráně, vlásky se ohnou a vytvoří se signál. Cortiho orgán mění vibrace na elektrické signály, které jsou prostřednictvím vláken sluchového nervu přenášeny do mozku a pak přes sluchové dráhy do mozkové kůry. Sluchový vjem je produkován v mozkové kůře.

Související doplňky

Jak lidé slyší?

Toto učivo vám pomůže pochopit proces slyšení.

Je hluk škodlivý?

Hluk nás obklopuje všude, ale může být i škodlivý. Podívejme se jak.

Části lidského těla

Tato animace nám představuje části těla jako jsou hlava, trup a končetiny.

Lymfatický systém

Lymfatické cévy přenáší lymfu do cév, zatímco lymfatické uzliny jsou neoddělitelnou...

Tajný život novorozenců

Můžete se dozvědět zajímavé informace o raných fázích vývoje člověka.

Struktura kostí

Tato animace popisuje strukturu a fungování kostí.

Jak se naše srdce pohybuje?

Toto učivo představuje strukturu a fungování srdce a způsob, jakým může být chráněno.

Pojivová tkáň

K pojivové tkáni patří řídká a hustá pojivová tkáň, tuková tkáň, krevní tkáň, chrupavkové...

Added to your cart.