Ucho, mechanismus slyšení

Ucho, mechanismus slyšení

Uši mění vibrace vzduchu na elektrické signály, které jsou pak zpracovány v mozku.

Biologie

Klíčová slova

sluch, ucho, sluchový orgán, smyslový orgán, vnímání, tonotopie, střední ucho, vnitřní ucho, kochleární nerv, sluchová dráha, sluchová kůra, Sluchové kůstky, Hlemýžď, Cortiho orgán, zvukovod, Eustachova trubice, ušní bubínek, kladivo, kovadlina, třmen, Reissnerova membrána, podnět, impuls, půlkruhový kanál, lidský, biologie

Související doplňky

Otázky

 • Který mozkový nerv nazýváme i sluchově rovnovážným nervem?
 • Kde se nacházejí sluchové kůstky?
 • Které zvuky se pohlcují v spodní části hlemýždě?
 • V jakém rozmezí frekvence dokáže zdravé lidské ucho vnímat zvuk?
 • Pravda nebo lež? Signál se vytváří vlivem zvukových vibrací v Eustachově trubici.
 • Kde rozvibrují bazilární membránu vibrace s nižší frekvencí, které jsou generovány hlubšími zvuky?
 • Kde se vytváří sluchový vjem?
 • Která z následujících není sluchová kůstka?
 • Z jaké tkáně sestává větší hmotnost boltce?
 • Kde se nachází v uchu hlemýžď?
 • Kde se vytváří v uchu elektrický signál?
 • Pravda nebo lež? Spodek třmínku zapadá do oválného okénka hlemýždě.
 • Pravda nebo lež? Druhým názvem Eustachovy trubice je sluchová trubice.
 • Pravda nebo lež? Kovadlinka je vnéjší sluchová kůstka dotýkající se bubínku.
 • Pravda nebo lež? Zvuk dané frekvence vytváří signál vždy v téže části hlemýždě.
 • Pravda nebo lež? Hlemýžď je vyplněn tekutinou, která rozvibruje pohyb třmínku.
 • Co spojuje bubínkovou dutinu s nosohltanovou dutinou?
 • Co rozděluje vnější a střední ucho?
 • Ve kterém laloku se nachází sluchové centrum?

Scénky

Mechanismus slyšení

 • ušní boltec - Zvukové vlny převádí do vnějšího zvukovodu. Skládá se především z chrupavky.
 • vnější zvukovod - Zvukové vlny převádí k bubínku. Výstelka zvukovodu obsahuje mazove žlázy, které produkujú ušní maz, který ji chrání před poraněními a infekcemi. Nadměrný ušní maz může bránit průchodu zvuku do zvukovodu, což způsobuje dočasnou ztrátu sluchu.
 • střední ucho - Začíná bubínkem, na němž jsou napojeny tři sluchové kůstky. S hltanem ho propojuje Eustachova trubice.
 • vnitřní ucho - Má důležitou roli při rovnováze a slyšení.
 • sluchový nerv - VIII. hlavový nerv, nesoucí signály z hlemýždě vnitřního ucha do mozku. Tento nerv také nese informaci zodpovědnou za vnímání rovnováhy, a proto je také nazýván sluchově rovnovážný nerv.
 • sluchová dráha - Je pokračováním sluchového nervu do mozku. Jeho axony přenášejí podnět do sluchového centra přes thalamus.
 • sluchové centrum - Korové centrum, které se nachází ve spánkovém laloku, zpracovává zvuk. Jeho jednotlivé oblasti se aktivují v závislosti na výšce zvuku.
 • Eustachova trubice - Spojuje nosní dutiny se středním uchem (bubínkové dutiny). Přes ni se vyrovnává tlak mezi středním uchem a vnějším světem. Obvykle se otevře při polykání. Když je trvale uzavřena, tlak vzduchu ve středním uchu klesá, proto sa ucho "zablokuje". Když se vnější tlak vzduchu mění můžeme slyšet praskavé zvuky. Eustachova trubice se otevře a vzduch proudí z bubínkové dutiny (v případě, že vnější tlak vzduchu je nižší) nebo do ní (v případě, že vnější tlak vzduchu je vyšší).

Ucho

 • ušní boltec - Zvukové vlny převádí do vnějšího zvukovodu. Skládá se především z chrupavky.
 • vnější zvukovod - Zvukové vlny převádí k bubínku. Výstelka zvukovodu obsahuje mazove žlázy, které produkujú ušní maz, který ji chrání před poraněními a infekcemi. Nadměrný ušní maz může bránit průchodu zvuku do zvukovodu, což způsobuje dočasnou ztrátu sluchu.
 • střední ucho - Začíná bubínkem, na němž jsou napojeny tři sluchové kůstky. S hltanem ho propojuje Eustachova trubice.
 • vnitřní ucho - Má důležitou roli při rovnováze a slyšení.
 • sluchový nerv - VIII. hlavový nerv, nesoucí signály z hlemýždě vnitřního ucha do mozku. Tento nerv také nese informaci zodpovědnou za vnímání rovnováhy, a proto je také nazýván sluchově rovnovážný nerv.
 • sluchová dráha - Je pokračováním sluchového nervu do mozku. Jeho axony přenášejí podnět do sluchového centra přes thalamus.
 • sluchové centrum - Korové centrum, které se nachází ve spánkovém laloku, zpracovává zvuk. Jeho jednotlivé oblasti se aktivují v závislosti na výšce zvuku.
 • Eustachova trubice - Spojuje nosní dutiny se středním uchem (bubínkové dutiny). Přes ni se vyrovnává tlak mezi středním uchem a vnějším světem. Obvykle se otevře při polykání. Když je trvale uzavřena, tlak vzduchu ve středním uchu klesá, proto sa ucho "zablokuje". Když se vnější tlak vzduchu mění můžeme slyšet praskavé zvuky. Eustachova trubice se otevře a vzduch proudí z bubínkové dutiny (v případě, že vnější tlak vzduchu je nižší) nebo do ní (v případě, že vnější tlak vzduchu je vyšší).

Sluchové kůstky

 • ušní bubínek - Membrána, která odděluje vnější ucho od středního ucha. Vlivem zvukových vln začne vibrovat. Tato vibrace se přenáší na kůstky. V případě paracentézy se na bubínku provede malý řez, který umožní odtok hnisu ze zaníceného středního ucha.
 • kladívko - Vnější ušní kůstka, přenáší vibrace z ušního bubínku na kovadlinku.
 • kovadlinka - Centrální ušní kůstka, přenáší vibrace kladívka na třmínek.
 • třmínek - Nejvnitřnější ušní kůstka, přenáší vibrace z kovadlinky do hlemýždě. Je to nejmenší kost lidského těla.

Hlemýžď

 • 3 polokruhovité kanálky - Vnímají úhlové zrychlení hlavy. Když hlavu otočíme nebo nakloníme kterýmkoliv směrem, v receptorech polokruhovitých kanálů se vytvoří signál, který se přes axony sluchového nervu (sluchově rovnovážný nerv) přenese do mozku.
 • vestibulární kanál - Třmínek rozvibruje tekutinu (perilymfu), která vyplňuje vestibulární kanál. Vibrace tekutiny se šíří směrem ke špičce hlemýždě.
 • hlemýžďový kanál - Shora je oddělen Reissnerovou membránou, a zespodu bazilární membránou. Je naplněn tekutinou.
 • bubínkový kanál - Je naplněn tekutinou (perilymfa). Vibrace v tomto kanálu se šíří od špičky směrem k spodní části hlemýždě.
 • sluchový nerv - VIII. hlavový nerv, nesoucí signály z hlemýždě vnitřního ucha do mozku. Tento nerv také nese informaci zodpovědnou za vnímání rovnováhy, a proto je také nazýván sluchově rovnovážný nerv.
 • kulaté okénko - Zakrývá ho membrána pojivové tkáně. Vibrace se šíří v tekutině bubínkového kanálu směrem ke kulatému okínku. Kulaté okno je "výstupem" z hlemýždě.
 • oválné okénko - Zakrývá ho membrána z pojivové tkáně, tzv. oválná membrána. Vibrace třmínku se přes membránu přenese do tekutiny vestibulárního kanálu. Oválné okénko je "vstupem" do hlemýždě.

Cortiho orgán

 • vláskové buňky - Když se vibrace pohlcují bazilární a tektoriální membrána se vzájemně pohnou. Tektoriální membrána tlačí na chlupy vláskových buněk Cortiho orgánu, ohýbá je a tím generuje signál v buňkách. Trvalé působení hluku může způsobit zničení vlasových buněk, což vede k trvalé ztrátě sluchu. To je důvod, proč je důležité, adekvátní ochrana proti hluku na pracovišti.
 • tektoriální membrána - Při pohlcení vibrace se bazilární a tektoriální membrána vzájemně pohnou. Tektoriální membrána se přitlačí k vláskovým buňkám Cortiho orgánu a ohne je, co ve vláskových buňkách vytvoří signál.
 • bazilární membrána - Bazilární membrána pohlcuje vibrace šířící se v tekutině hlemýždě a začne vibrovat. Proto se bazilární a tektoriální membrána vzájemně pohnou.
 • nervová vlákna

Tonotopie

Animace

 • ušní boltec - Zvukové vlny převádí do vnějšího zvukovodu. Skládá se především z chrupavky.
 • vnější zvukovod - Zvukové vlny převádí k bubínku. Výstelka zvukovodu obsahuje mazove žlázy, které produkujú ušní maz, který ji chrání před poraněními a infekcemi. Nadměrný ušní maz může bránit průchodu zvuku do zvukovodu, což způsobuje dočasnou ztrátu sluchu.
 • vnitřní ucho - Má důležitou roli při rovnováze a slyšení.
 • sluchový nerv - VIII. hlavový nerv, nesoucí signály z hlemýždě vnitřního ucha do mozku. Tento nerv také nese informaci zodpovědnou za vnímání rovnováhy, a proto je také nazýván sluchově rovnovážný nerv.
 • sluchová dráha - Je pokračováním sluchového nervu do mozku. Jeho axony přenášejí podnět do sluchového centra přes thalamus.
 • ušní bubínek - Membrána, která odděluje vnější ucho od středního ucha. Vlivem zvukových vln začne vibrovat. Tato vibrace se přenáší na kůstky. V případě paracentézy se na bubínku provede malý řez, který umožní odtok hnisu ze zaníceného středního ucha.
 • kladívko - Vnější ušní kůstka, přenáší vibrace z ušního bubínku na kovadlinku.
 • kovadlinka - Centrální ušní kůstka, přenáší vibrace kladívka na třmínek.
 • třmínek - Nejvnitřnější ušní kůstka, přenáší vibrace z kovadlinky do hlemýždě. Je to nejmenší kost lidského těla.
 • vestibulární kanál - Třmínek rozvibruje tekutinu (perilymfu), která vyplňuje vestibulární kanál. Vibrace tekutiny se šíří směrem ke špičce hlemýždě.
 • hlemýžďový kanál - Shora je oddělen Reissnerovou membránou, a zespodu bazilární membránou. Je naplněn tekutinou.
 • bubínkový kanál - Je naplněn tekutinou (perilymfa). Vibrace v tomto kanálu se šíří od špičky směrem k spodní části hlemýždě.
 • Reissnerova membrána
 • bazilární membrána - Bazilární membrána pohlcuje vibrace šířící se v tekutině hlemýždě a začne vibrovat. Umístění pohlcení je závislá na frekvenci vibrací: vyšší frekvence zvuků způsobují v tekutině vibrace s vyšší frekvencí, která je pohlcena v úvodní části bazilární membrány. Vibrace s nižší frekvencí, které jsou vytvářené hlubokými zvukmi, vstupují do hlemýždě hlouběji a pohlcují se blíže ke špičce.
 • oválné okénko - Zakrývá ho membrána z pojivové tkáně, tzv. oválná membrána. Vibrace třmínku se přes membránu přenese do tekutiny vestibulárního kanálu. Oválné okénko je "vstupem" do hlemýždě.
 • vláskové buňky - Když se vibrace pohlcují bazilární a tektoriální membrána se vzájemně pohnou. Tektoriální membrána tlačí na chlupy vláskových buněk Cortiho orgánu, ohýbá je a tím generuje signál v buňkách. Trvalé působení hluku může způsobit zničení vlasových buněk, což vede k trvalé ztrátě sluchu. To je důvod, proč je důležité, adekvátní ochrana proti hluku na pracovišti.
 • tektoriální membrána - Při pohlcení vibrace se bazilární a tektoriální membrána vzájemně pohnou. Tektoriální membrána se přitlačí k vláskovým buňkám Cortiho orgánu a ohne je, co ve vláskových buňkách vytvoří signál.
 • bazilární membrána - Bazilární membrána pohlcuje vibrace šířící se v tekutině hlemýždě a začne vibrovat. Proto se bazilární a tektoriální membrána vzájemně pohnou.
 • nervová vlákna

Vyprávění

Zvuk je vibrací vzduchu, vnímáme ho ušima. Zdravé uši mohou vnímat zvukové vlny s frekvencí od 20 do 20 000 Hz. Stárnutím nebo vystavováním se neustálému hluku se škála frekvence zužuje.

Zvukové vlny vytvářejí signály ve vnitřním uchu, které jsou přenášeny sluchovým nervem a sluchovými drahami do sluchového centra mozkové kůry. Sluchový vjem se vytváří v mozkové kůře.

Zvukové vlny zachycuje ušní boltec a vede je do vnějšího zvukovodu. Zvuk rozvibruje bubínek, který uzavírá zvukovod.
Vibrace bubínku se přenášejí k hlemýždi pomocí kůstek, kladívka, kovadlinky a třmínku.

Spodek třmínku je přizpůsoben oválnému okénku hlemýždě. Bazilární membrána je umístěna uvnitř hlemýždě, vede podél špičky hlemýždě, kde se otočí a pokračuje v Reissnerově membráně. Membrána rozděluje hlemýždě na 3 dutiny: vestibulární, hlemýžďový a bubínkový kanál.

Hlemýžď je naplněn tekutinou, která se rozkmitá pomocí třmínku. Vibrace s vyšší frekvencí, které vznikají při vyšším zvuku, jsou pohlceny na spodku hlemýždě a rozvibrují bazilární membránu. Vibrace s nižší frekvencí vytvářejí hluboké zvuky a rozvibrují bazilární membránu na vrchu hlemýždě. Když dojde k pohlcení vibrace, vytváří se elektrický signál, který je přenášen do mozku. Vznik elektrického signálu, který je kódován na místě pohlcení, se nazývá tonotopie.

Elektrické signály jsou generovány v Cortiho orgánu. Vlivem vibrací, které se šíří v hlemýždi, se tektoriální membrána přitlačí k vláskovým buňkám na bazilární membráně, vlásky se ohnou a vytvoří se signál. Cortiho orgán mění vibrace na elektrické signály, které jsou prostřednictvím vláken sluchového nervu přenášeny do mozku a pak přes sluchové dráhy do mozkové kůry. Sluchový vjem je produkován v mozkové kůře.

Související doplňky

Smysl pro rovnováhu

Pozice hlavy a pohyb je snímán pomocí vnitřního ucha.

Zánět středního ucha

Tato animace Vám předvede možné následky a léčbu zánětu středního ucha.

Mechanismus vidění

Zakřivení oční čočky se změní, když se podíváme na vzdálený nebo blízký objekt, s cílem zajistit ostrý obraz.

Nos a mechanismus čichu

Při stimulování pachu čichové receptory vytvářejí elektrické signály.

Oko

Oko je jedním z našich nejdůležitějších smyslových orgánů. Když je stimulováno světlem, jeho receptory vyrábí elektrické impulzy.

Vnímání chuti

Chuťové receptory převádějí chemické podněty na elektrické signály.

Části lidského mozku

Hlavní části lidského mozku jsou mozkový kmen, střední mozek a velký mozek.

Anatomie míchy

Mícha je část centrální nervové soustavy. Nachází se uvnitř páteře a vystupují z ní míšní nervy.

Charakteristické parametry zvukových vln

Tato animace vysvětluje nejdůležitější parametry vln, a to pomocí zvukových vln.

Flétna

Flétna je dechový nástroj, původně dřevěný proto se řadí mezi dřevěné dechové nástroje.

Kolenní kloub

Kolenní kloub se skládá z kosti stehenní, holenní   a jablíčka.

Korekce zraku

Spojné a rozptylné čočky se používají pro korekci krátkozrakosti a dalekozrakosti.

Kortikální organizace řeči

Vytváření řeči vyžaduje synchronizovanou činnost několika kortikálních center.

Kosti dolních končetin

Kosti dolních končetin tvoří pánevní pletenec a nohy.

Kostra horní končetiny

Kostra horní končetiny se skládá z pletence horní končetiny a kostry volné horní končetiny.

Lebka a páteř

Dvě hlavní části centrální nervové soustavy, mozek a míchu chrání lebka a páteř.

Lidský mozek

Hlavní části lidského mozku jsou mozkový kmen, střední mozek, velký mozek a mozeček.

Lidské tělo (muž)

Tato animace představuje nejdůležitější orgánové soustavy lidského těla.

Patelární reflex

Patelární reflex je reflex vyvolaný natažením svalu.

Prenatální vývoj

Tato animace zobrazuje vývoj lidského embrya a plodu.

Problémy s páteří

Skolióza je vychýlení páteře do strany, které je způsobeno posunem obratlů.

Smyslové orgány

Orgány, které detekují signály prostředí nebo těla a přenášejí je do mozku jako nervové impulsy.

Spojení kostí

Lidské kosti jsou spojeny klouby, chrupavkou, švy a jsou vzájemně propojeny.

Added to your cart.