Ucho, mechanismus slyšení

Ucho, mechanismus slyšení

Uši mění vibrace vzduchu na elektrické signály, které jsou pak zpracovány v mozku.

Biologie

Klíčová slova

sluch, ucho, sluchový orgán, smyslový orgán, vnímání, tonotopie, střední ucho, vnitřní ucho, kochleární nerv, sluchová dráha, sluchová kůra, Sluchové kůstky, Hlemýžď, Cortiho orgán, zvukovod, Eustachova trubice, ušní bubínek, kladivo, kovadlina, třmen, Reissnerova membrána, podnět, impuls, půlkruhový kanál, lidský, biologie

Související doplňky

Otázky

 • Který mozkový nerv nazýváme i sluchově rovnovážným nervem?
 • Kde se nacházejí sluchové kůstky?
 • Které zvuky se pohlcují v spodní části hlemýždě?
 • V jakém rozmezí frekvence dokáže zdravé lidské ucho vnímat zvuk?
 • Pravda nebo lež? Signál se vytváří vlivem zvukových vibrací v Eustachově trubici.
 • Kde rozvibrují bazilární membránu vibrace s nižší frekvencí, které jsou generovány hlubšími zvuky?
 • Kde se vytváří sluchový vjem?
 • Která z následujících není sluchová kůstka?
 • Z jaké tkáně sestává větší hmotnost boltce?
 • Kde se nachází v uchu hlemýžď?
 • Kde se vytváří v uchu elektrický signál?
 • Pravda nebo lež? Spodek třmínku zapadá do oválného okénka hlemýždě.
 • Pravda nebo lež? Druhým názvem Eustachovy trubice je sluchová trubice.
 • Pravda nebo lež? Kovadlinka je vnéjší sluchová kůstka dotýkající se bubínku.
 • Pravda nebo lež? Zvuk dané frekvence vytváří signál vždy v téže části hlemýždě.
 • Pravda nebo lež? Hlemýžď je vyplněn tekutinou, která rozvibruje pohyb třmínku.
 • Co spojuje bubínkovou dutinu s nosohltanovou dutinou?
 • Co rozděluje vnější a střední ucho?
 • Ve kterém laloku se nachází sluchové centrum?

Scénky

Mechanismus slyšení

Ucho

Sluchové kůstky

Hlemýžď

Cortiho orgán

Tonotopie

Animace

Vyprávění

Zvuk je vibrací vzduchu, vnímáme ho ušima. Zdravé uši mohou vnímat zvukové vlny s frekvencí od 20 do 20 000 Hz. Stárnutím nebo vystavováním se neustálému hluku se škála frekvence zužuje.

Zvukové vlny vytvářejí signály ve vnitřním uchu, které jsou přenášeny sluchovým nervem a sluchovými drahami do sluchového centra mozkové kůry. Sluchový vjem se vytváří v mozkové kůře.

Zvukové vlny zachycuje ušní boltec a vede je do vnějšího zvukovodu. Zvuk rozvibruje bubínek, který uzavírá zvukovod.
Vibrace bubínku se přenášejí k hlemýždi pomocí kůstek, kladívka, kovadlinky a třmínku.

Spodek třmínku je přizpůsoben oválnému okénku hlemýždě. Bazilární membrána je umístěna uvnitř hlemýždě, vede podél špičky hlemýždě, kde se otočí a pokračuje v Reissnerově membráně. Membrána rozděluje hlemýždě na 3 dutiny: vestibulární, hlemýžďový a bubínkový kanál.

Hlemýžď je naplněn tekutinou, která se rozkmitá pomocí třmínku. Vibrace s vyšší frekvencí, které vznikají při vyšším zvuku, jsou pohlceny na spodku hlemýždě a rozvibrují bazilární membránu. Vibrace s nižší frekvencí vytvářejí hluboké zvuky a rozvibrují bazilární membránu na vrchu hlemýždě. Když dojde k pohlcení vibrace, vytváří se elektrický signál, který je přenášen do mozku. Vznik elektrického signálu, který je kódován na místě pohlcení, se nazývá tonotopie.

Elektrické signály jsou generovány v Cortiho orgánu. Vlivem vibrací, které se šíří v hlemýždi, se tektoriální membrána přitlačí k vláskovým buňkám na bazilární membráně, vlásky se ohnou a vytvoří se signál. Cortiho orgán mění vibrace na elektrické signály, které jsou prostřednictvím vláken sluchového nervu přenášeny do mozku a pak přes sluchové dráhy do mozkové kůry. Sluchový vjem je produkován v mozkové kůře.

Související doplňky

Smysl pro rovnováhu

Pozice hlavy a pohyb je snímán pomocí vnitřního ucha.

Zánět středního ucha

Tato animace Vám předvede možné následky a léčbu zánětu středního ucha.

Mechanismus vidění

Zakřivení oční čočky se změní, když se podíváme na vzdálený nebo blízký objekt, s cílem zajistit ostrý obraz.

Nos a mechanismus čichu

Při stimulování pachu čichové receptory vytvářejí elektrické signály.

Oko

Oko je jedním z našich nejdůležitějších smyslových orgánů. Když je stimulováno světlem, jeho receptory vyrábí elektrické impulzy.

Vnímání chuti

Chuťové receptory převádějí chemické podněty na elektrické signály.

Části lidského mozku

Hlavní části lidského mozku jsou mozkový kmen, střední mozek a velký mozek.

Anatomie míchy

Mícha je část centrální nervové soustavy. Nachází se uvnitř páteře a vystupují z ní míšní nervy.

Charakteristické parametry zvukových vln

Tato animace vysvětluje nejdůležitější parametry vln, a to pomocí zvukových vln.

Flétna

Flétna je dechový nástroj, původně dřevěný proto se řadí mezi dřevěné dechové nástroje.

Kolenní kloub

Kolenní kloub se skládá z kosti stehenní, holenní   a jablíčka.

Korekce zraku

Spojné a rozptylné čočky se používají pro korekci krátkozrakosti a dalekozrakosti.

Kortikální organizace řeči

Vytváření řeči vyžaduje synchronizovanou činnost několika kortikálních center.

Kosti dolních končetin

Kosti dolních končetin tvoří pánevní pletenec a nohy.

Kostra horní končetiny

Kostra horní končetiny se skládá z pletence horní končetiny a kostry volné horní končetiny.

Lebka a páteř

Dvě hlavní části centrální nervové soustavy, mozek a míchu chrání lebka a páteř.

Lidský mozek

Hlavní části lidského mozku jsou mozkový kmen, střední mozek, velký mozek a mozeček.

Lidské tělo (muž)

Tato animace představuje nejdůležitější orgánové soustavy lidského těla.

Patelární reflex

Patelární reflex je reflex vyvolaný natažením svalu.

Prenatální vývoj

Tato animace zobrazuje vývoj lidského embrya a plodu.

Problémy s páteří

Skolióza je vychýlení páteře do strany, které je způsobeno posunem obratlů.

Smyslové orgány

Orgány, které detekují signály prostředí nebo těla a přenášejí je do mozku jako nervové impulsy.

Spojení kostí

Lidské kosti jsou spojeny klouby, chrupavkou, švy a jsou vzájemně propojeny.

Added to your cart.