Tvorba zvuku

Tvorba zvuku

Při tvorbe zvuku vzduch proudící z plic rozkmitá hlasivky.

Biologie

Klíčová slova

hlasivek, Fonace, hrtan, štěrbina mezi hlasivkami, řeč, hltan, zvuková vlna, znít, tón, hluboký hlas, vysoký hlas, chvění, horní dýchací cesty, patro, ret, Dýchání, arytenoidní chrupavka, Výdech, jazyk, dýchacích cest, lidský, inhalace, vývoj řeči, biologie

Související doplňky

Scénky

Tvorba hlasu

 • hlasivky - Rotace hlasivkové chrupavky určuje napětí hlasivek. Čím jsou hlasivky napjatější, tím vyšší tón vzniká.
 • hlasivková štěrbina
 • štítná chrupavka - Chrupavka známá také pod názvem „Adamovo jablko“. Je největší chrupavkou hrtanu.
 • prstencová chrupavka
 • hlasivková chrupavka - Svaly umožňují rotaci této chrupavky. Dokáže určit napětí hlasivek. Čím jsou hlasivky napjatější, tím vyšší tón vzniká.

Dýchací cesty

 • nosní dutina - Rezonanční dutina; hraje důležitou roli v tvorbě barvy hlasu.
 • ústní dutina - Rezonanční dutina; hraje důležitou roli v tvorbě barvy hlasu.
 • hltanová dutina - Rezonanční dutina; hraje důležitou roli v tvorbě barvy hlasu. Průdušnice a jícen se zde začíná.
 • jícen - Začíná v hltanové dutině a posouvá jídlo do žaludku. Při polykání se jídlo dostává do něj pomocí příklopky hrtanové.
 • hrtan - Zvuk vzniká rozkmitáváním hlasivek proudem vydechovaného vzduchu.
 • průdušnice - Zajišťuje proudění vzduchu mezi plícemi a hrtanem. Je tvořena chrupavkami podkovovitého tvaru.
 • hlavní průdušky - Průdušnice se větví na dvě hlavní průdušky, které se dále větví na průdušky segmentální.
 • plíce - Při tvorbě zvuku hrudník a bránice stlačí tento párový orgán. Vzduch vytlačovaný z tohoto orgánu rozkmitá hlasivky hrtanu.

Horní cesty dýchací

 • nosní dutina - Rezonanční dutina; hraje důležitou roli v tvorbě barvy hlasu.
 • ústní dutina - Rezonanční dutina; hraje důležitou roli v tvorbě barvy hlasu.
 • patro - Hraje důležitou roli v tvorbě barvy hlasu.
 • dolní čelist
 • jazyk - Je velmi důležitý při tvorbě řečových zvuků.
 • jazylka
 • jazylkočelistní sval
 • hltanová dutina - Rezonanční dutina; hraje důležitou roli v tvorbě barvy hlasu. Průdušnice a jícen se zde začíná.
 • hrtan - Při tvorbě zvuku vzduch vytlačovaný z plic rozkmitá hlasivky v něm.
 • průdušnice - Zajišťuje proudění vzduchu mezi plícemi a hltanovou dutinou. Je tvořena chrupavkami podkovovitého tvaru.
 • jícen - Začíná v hltanové dutině a posouvá jídlo do žaludku. Při polykání se jídlo dostává do něj pomocí příklopky hrtanové.

Anatomie hrtanu

 • příklopka hrtanová - Při polykání nasměruje jídlo do jícnu.
 • štítná chrupavka - Chrupavka známá také pod názvem „Adamovo jablko“. Je největší chrupavkou hrtanu.
 • prstencová chrupavka
 • hlasivková chrupavka - Svaly umožňují rotaci této chrupavky. Dokáže určit napětí hlasivek. Čím jsou hlasivky napjatější, tím vyšší tón vzniká.
 • santoriniho chrupavka
 • hlasivky - Rotace hlasivkové chrupavky určuje napětí hlasivek. Čím jsou hlasivky napjatější, tím vyšší tón vzniká.
 • hlasivková štěrbina

Animace

 • nosní dutina - Rezonanční dutina; hraje důležitou roli v tvorbě barvy hlasu.
 • ústní dutina - Rezonanční dutina; hraje důležitou roli v tvorbě barvy hlasu.
 • hltanová dutina - Rezonanční dutina; hraje důležitou roli v tvorbě barvy hlasu. Průdušnice a jícen se zde začíná.
 • příklopka hrtanová - Při polykání nasměruje jídlo do jícnu.
 • štítná chrupavka - Chrupavka známá také pod názvem „Adamovo jablko“. Je největší chrupavkou hrtanu.
 • prstencová chrupavka
 • hlasivková chrupavka - Svaly umožňují rotaci této chrupavky. Dokáže určit napětí hlasivek. Čím jsou hlasivky napjatější, tím vyšší tón vzniká.
 • santoriniho chrupavka
 • hlasivky - Rotace hlasivkové chrupavky určuje napětí hlasivek. Čím jsou hlasivky napjatější, tím vyšší tón vzniká.

Umístění hrtanu

 • hrtan - Zvuk vzniká rozkmitáváním hlasivek proudem vydechovaného vzduchu.

Vyprávění

Hrtan je orgánem pro tvorbu hlasu. Skládá se z následujících chrupavek: prstencová chrupavka, štítná chrupavka, hlasivková chrupavka a Santoriniho chrupavka. Zvuk vzniká rozkmitáváním hlasivek proudem vydechovaného vzduchu.

Napětí hlasivek závisí na postavení​ hlasivkové chrupavky. Čím jsou hlasivky napjatější, tím vyšší tón vzniká. Když se hlasivky uvolní, tón hlasu bude hlubší.

Intenzita hlasu, tedy amplituda kmitu závisí na intenzitě proudění vzduchu z plic.

Hlas každého z nás je individuální svou barevností. Při vydávání zvuku vznikají kromě základního zvuku i tzv. harmonické tóny. Jejich síla a vzor vytváří barvu hlasu. Při tvorbě barvy hlasu hrají důležitou roli rezonanční dutiny. Jsou to: hltanová dutina, dutina ústní, dutina nosní, čelistní dutiny a čelní dutina.

Během řeči vytváříme celou řadu zvuků, přičemž dokážeme měnit výšku, intenzitu a barvu hlasu.

Související doplňky

Dýchací soustava

Dýchací soustava je odpovědná za příjem kyslíku a uvolňování oxidu uhličitého.

Kortikální organizace řeči

Vytváření řeči vyžaduje synchronizovanou činnost několika kortikálních center.

Přední střevo

Při polykání putuje potrava z ústní dutiny do žaludku, který je poslední částí předního střeva.

Škodlivý vliv kouření na plíce

Kouření vážně poškozuje dýchací soustavu. Kromě jiných způsobuje CHOPN a rakovinu plic.

Štítná žláza

Důležitá endokrinní žláza, produkuje hormony, které ovlivňují látkovou výměnu a rovnováhu vápníku v těle.

Charakteristické parametry zvukových vln

Tato animace vysvětluje nejdůležitější parametry vln, a to pomocí zvukových vln.

Harmonické kmitání a rovnoměrný kruhový pohyb

Kolmý průmět hmotného bodu provádějícího rovnoměrný kruhový pohyb vykonává harmonické kmitání.

Jak funguje reproduktor?

Zvukové vlny v reproduktorech jsou generovány pomocí elektromagnetické indukce.

Kytara

Kytara je drnkací strunný nástroj dostupný v různých tvarech.

Nos a mechanismus čichu

Při stimulování pachu čichové receptory vytvářejí elektrické signály.

Typy vln

Vlny hrají v mnoha oblastech našeho života nesmírně důležitou roli.

Vnímání chuti

Chuťové receptory převádějí chemické podněty na elektrické signály.

Ćištění zubů

Pečlivé čištění zubů, je důležitou součástí ústní hygieny.

Hrudník

Hrudník tvoří kostra hrudníku čili hrudní koš a svaly hrudníku, kde je umístěno srdce a plíce.

Lidské zuby

Lidé mají 4 typy zubů: řezáky, špičáky, třenové zuby a stoličky.

Added to your cart.