Turecký sultán

Turecký sultán

Vůdcové Osmanské říše byli sultáni, pánové života a smrti.

Dějepis

Klíčová slova

Osmanský sultán, sultán, Osmanská říše, Turečtina, Pohovka, monarcha, historie

Související doplňky

Scénky

Sultánův stan

Turecký sultán

Související doplňky

Turečtí vojáci (16. století)

V osmanské armádě byli janičáři ​​(placeni bojovníci) jakož i spáhiové.

Bělehrad (15. století)

Hrad Bělehradu byl jedním z nejdůležitějších hradů v systému protitureckých pohraničních pevností.

Bitva u Bělehradu (4-22. Července 1456.)

Jedna z největších bitev Uhersko-tureckých válek. Dodnes ho připomíná polední zvonění v kostelích.

Bitva u Moháče (29. srpna 1526)

Zdrcující porážka v bitvě proti Turkům označila konec jedné éry maďarských dějin.

Bitva u Varny (1444)

Uherský král Vladislav III zemřel v prohrané protiturecké válce.

Egerský hrad (16. století)

Egerský hrad získal svou konečnou podobu v 16. století se stal jedním z řetězu středověkých pohraničních hradů.

Habsburský panovnický pár (19. století)

Císař František Josef I. a jeho manželka nádherná Alžběta se vzali ve Vídni v roce 1854, bohužel jejich manželství bylo nešťastné.

Hrad Gyula (16. století)

Cihlový hrad v jihovýchodním Maďarsku, jeho nejstarší části byly pravděpodobně postaveny na konci 14. století.

Kolo ohně

Ďábelský vynález se ukázal být velmi účinný proti obléhání Turků.

Provoz kanónu (18. století)

Kanóny se staly jednou z nejvýznamnějších zbraní nového věku.

Turecká architektura v Maďarsku (17. století)

Mešita v Pécsi a minaret ve městě Eger jsou typické pro stavby z období tureckých vpádů v Maďarsku.

Turecká lázeň (10. století)

Jedním z pozitivních vlivů turecké nadvlády byla stavba a zdomácnění se lázní.

Arabský chalífa (7. století)

Chalífové, považováni za potomky Mohameda byly nejdůležitějšími vůdci islámského náboženství.

Bitva u Lepanta (1571)

Flotila Svaté ligy v proslulé mořské bitvě porazila Osmanská flotilu.

Indický maharádža a jeho manželka (18. století)

Maharádžové byli hinduističtí vládci jednotlivých oblastí Indie.

Ludvík XIV. (král Slunce)

Tento francouzský panovník byl jedním z nejdéle panujících evropských králů.

Mongolský chán (13. století)

Vládcem obrovské Mongolské říše byl velký chán.

Středověký čínský císař

Císař této říše byl pánem života i smrti.

Středověký křesťanský král

Krest'anskí králové, kteří seděli na trůnech, nosili korunu a v rukou drželi královské insignie, byly typickými postavami středověku.

Uherské korunovační klenoty

Ze všech korunovačních klenotů nejznámější je uherská koruna.

Added to your cart.