Tornádo

Tornáda mají krátkou životnost, ale o to větší sílu, která dokáže způsobit obrovské škody.

Související doplňky

Tundra: ledová pustina lemovaná zelení

Skutečně je tundra taková chladná a zpustlá, jak si to představuje mnoho lidí?

Pravěké Pompeje

Ve střední Evropě, v severní části Maďarska najdeme malou vesničku, která ukrývá výjimečné poklady.

Sedimentární horniny

Věděli jste, že tři čtvrtiny naší Země pokrývají usazené horniny?

Mořský svět

Moře a oceány pokrývají téměř tři čtvrtiny zemského povrchu. 97,5% celkové hydrosféry tvoří...

Jak se tvoří horniny?

Můžete sledovat proces tvorby hornin.

Tvorba mlhy

Mlhou nazýváme tvorbu oblaků v blízkosti zemského povrchu. Existují na Zemi taková místa, která...

Proč je mořská voda slaná?

Velkou část zemského povrchu, 71% pokrývá voda. Ale proč máme na Zemi sladkou i slanou vodu?

Tsunami

Vlny tsunami jsou až několik metrů vysoké vlny s obrovskou ničivou silou.

Added to your cart.