The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

Remarkable civil engineering works to continue the Netherland's centuries-long fight against the sea.

Zeměpis

Klíčová slova

systém přehrad, Nizozemsko, přehrada, moře, Záplava, bouře, elevace, Zuiderzee, polder, Flevoland, Rajna, Máza, Scheldt, V propusti, zámkový systém, nížina, příliv, Slapové jevy, břehu moře, Severní moře, mořská voda, vízátemelő, Holandský, hráz, zemědělství, ústí řeky, lodní, Rotterdam, Amsterdam, fyzické geografie, zeměpis

Související doplňky

Scénky

Související doplňky

Administrative divisions of the Netherlands

This animation presents the provinces and provincial capitals of the Netherlands.

Boj Nizozemska proti moru (17. století)

Obyvatelé severní části Holandska úspěšně bojovaly proti moru v sterdoveku i v novověku.

Krajina formována mořem

Mořská voda, jako vnější síla, hraje důležitou roli v rámci formování mořského pobřeží.

Slapové jevy

Vzestup a pokles mořské hladiny v důsledku gravitační síly Měsíce.

Řeky a formování zemského povrchu

Řeky mají důležitou roli při formování zemského povrchu: způsobují erozi, odplavují a ukládají sediment.

Dům Rietvelda a Schröderové (Utrecht, 1924)

Dům Rietvelda a Schröderové v nizozemském Utrechtu můžeme považovat za předchůdce moderních domů.

Kontejnerová loď

Komerční námořní cesty kontejnerových lodí, které se rozšířily po druhé světové válce tvoří globální síť.

Přílivová elektrárna

Přílivové elektrárny využívají denní kolísání hladiny vody na výrobu elektrické energie.

Fungování plavebních komor

Plavební komora slouží pro překonání výškového rozdílu hladin vertikálním pohybem plavidla.

Pojmy fyzické geografie

Tato animace zobrazuje nejdůležitější vlastnosti reliéfu, povrchových vod a jejich příslušné symboly.

Systém ochrany před povodněmi

Ochranná hráze, nebo, v případě menších povodní, letní hráz zajišťuje ochranu proti povodňových škodám.

Added to your cart.