Telefon (Alexander Graham Bell)

Telefon (Alexander Graham Bell)

Telefon je zařízení, které přenáší lidský hlas prostřednictvím elektrických signálů. První telefon vynalezl v roce 1876 Bell.

Technologie

Klíčová slova

telefonní, Zvon, telefonní přístroj, vysílač, přijímač, telefonní hovor, připojení telefonu, telekomunikace, patent, Mikrofon, kvalita zvuku, technika

Související doplňky

Scénky

Domov Bella

 • vysílač
 • přijímač
 • vedení
 • Alexander Graham Bell
 • Mr. Watson

Otec telefonu

Alexander Graham Bell (1847, Edinburgh–1922, Baddeck) se narodil ve Skotsku. Jeho otec se věnoval fyziologii řeči (fyzikálnímu popisu hlasu). Bell získal jako samouk již v mladém věku množství znalostí. Zpočátku pracoval jako pedagog v instituci, která se věnovala hluchoněmým. (Bell vypracoval základní systém pro vzdělávání hluchoněmých.)
V roce 1871 se odstěhoval do Ameriky a stal se profesorem na Bostonské univerzitě. Zkoumal dědičnou hluchotu a pracoval na sestrojení sluchové pomůcky. V roce 1875 - na základě svých předešlých pracovních výsledků - zformuloval myšlenku telefonu. Teorie byla v roce 1876 korunována patentem. V roce 1877 založil vlastní podnik, který se v polovině let 1880 stal multinacionálních firmou.

Animace

 • vysílač
 • přijímač
 • membrána
 • cívka
 • vedení

Bellův první telefon

 • vysílač
 • přijímač
 • membrána
 • cívka
 • vedení

Bellův telefon

Prvotní systém vyvinutý Bellem obsahoval jeden „vysílač“, jeden „přijímač“ a síť (vedení) mezi nimi. Uvnitř Bellova pokusného nástroje se nacházela membrána, jejímž úkolem bylo převzít vibrace zvuku (prostředím byl vzduch).
Vlivem pohybu membrány se pohnul i magnet připevněný k membráně, kolem kterého se nacházela cívka, a tak se v cívce indukoval elektrický proud, který se přes vedení dostal k přijímači. Tam to magnetizovalo cívku, která pohybováním membrány vytvořila zvukové vlny.
Bell experimentoval i s mikrofonem, ale průlomem bylo až vynalezení uhlíkového mikrofonu v roce 1878. Díky tomuto novému nástroji se kvalita zvuku značně zlepšila.

Vývoj „telefonních přístrojů“

Telefon je takový telekomunikační přístroj, který přenáší zvuk (lidskou řeč) v podobě elektrických signálů. Morseův vynález byl prvním krokem ke vzniku telefonu, vždyť jeho telegraf byl první přístroj, který přenášel elektrické signály přes síť. Od poloviny 19. století mnoho vědců a vynálezců pracovalo na vynalezení vhodného přístroje. Nakonec se to podařilo Bellovi, který pracoval na Bostonské univerzitě. V roce 1876 si dal patentovat svůj revoluční vynález. Bellův vynález později dobyl celý svět. V současnosti telefony (které prošly samozřejmě mnohými vylepšeními) jsou nejzákladnějšími a nejznámějšími předměty našeho každodenního života.

První telefonický hovor

Bellův telefon

Prvotní systém vyvinutý Bellem obsahoval jeden „vysílač“, jeden „přijímač a síť (vedení) mezi nimi. Uvnitř Bellova pokusného nástroje se nacházela membrána, jejímž úkolem bylo převzít vibrace zvuku (prostředím byl vzduch).
Vlivem pohybu membrány se pohnul i magnet připevněný k membráně, kolem kterého se nacházela cívka, a tak se v cívce indukoval elektrický proud, který se přes vedení dostal k přijímači. Tam to magnetizovalo cívku, která pohybováním membrány vytvořila zvukové vlny.
Bell experimentoval i s mikrofonem, ale průlomem bylo až vynalezení uhlíkového mikrofonu v roce 1878. Díky tomuto novému nástroji se kvalita zvuku značně zlepšila.

Vyprávění

Alexander Graham Bell se narodil ve skotském Edinburghu. Univerzitu navštěvoval ve svém rodném Edinburghu a Londýně. Později se přestěhoval do USA, kde se stal profesorem na Bostonské univerzitě a vyučoval fyziologii řeči.
Spolu se svým otcem zkoumal dědičnou hluchotu. Po vypracování fonetického systému, který nazvali jako „viditelnou řeč“ a později se stal světoznámým, svou pozornost soustředil na vypracování takového nástroje, který by byl schopen přenášet lidskou řeč.
Jeho nápady brzy nabyly konkrétní podobu. V roce 1876 se mu podařilo patentovat vynález, který byl založen na principu, který vytvořil Morse.

I Bellův telefon sestával z vysílacího a přijímacího zařízení, které byly propojeny vedením. Vysílací zařízení připevněné na trychtýř přenášelo zvukové vlny lidské řeči k membráně.
Membrána převzala vibrace zvuku, vlivem pohybu membrány se pohnul i magnet připevněný k membráně, kolem kterého se nacházela cívka, a tak se v cívce indukoval elektrický proud. Proud se přes vedení dostal k přijímači, kde to magnetizovalo cívku, která pohybováním membrány vytvořila zvukové vlny. Ty přes výstupní trychtýř opustili zařízení v podobě lidského hlasu.

Bellův vynález způsobil v krátké době revoluci v telekomunikaci. Dlouho však bylo sporné, zda telefon skutečně vynalezl tento vědec, který byl výjimečně produktivní až do své smrti. Začátkem let 2000 Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických přijala prohlášení, ve kterém za tvůrce telefonu uznali italského vynálezce Antonia Meucciho, který pracoval i v Bellové dílně. Faktem však zůstává, že Bell byl první, kdo měl patent na revoluční zařízení.

Související doplňky

Telegraf (Samuel F. B. Morse)

Americký objevitel představil svůj revoluční vynález na Newyorké univerzitě v roce 1837.

Fonograf a gramofon

Edisonův vynález fonograf sloužil na nahrávání a přehrávání zvuku pomocí válce. Berlinerův vynález gramofon sloužil na přehrávání zvukových nahrávek pomocí...

Jak to funguje? - Radio

Tato animace prezentuje jako fungují rádia.

Laptop, periferie

K notebookům můžeme připojit různé periferní zařízení.

Stolní počítač

Animace prezentuje strukturu stolního počítače a jeho nejdůležitější periferie.

Vývoj televizoru

TV se stal jedním z dominantních forem zábavy.

Edisonova žárovka

Americký elektrotechnik Edison vynalezl žárovku v roce 1879, která změnila náš každodenní život.

Jak to funguje? - Mobilní telefon

Pomocí animace poznáme strukturu a fungování mobilních telefonů.

Jak funguje LCD obrazovka?

LCD obrazovka vytváří obraz pomocí aktivity kapalných krystalů.

Jak to funguje? - Plazmová televize

Pomocí animace poznáme strukturu a fungování plazma televize.

Added to your cart.