Tavení hliníku

Tavení hliníku je proces získávání hliníku z oxidu hlinitého elektrolýzou.

Související doplňky

Mýdlo

Mastná kyselina obsahuje na levé straně nepolární konec a na pravé straně polární konec...

Reakce vodíku s kyslíkem

Směsí vodíku a kyslíku vzniká peroxid vodíku. Při zapálení exploduje.

Molekula úkol III. (Složené ionty)

Úkol na procvičování a prohlubování pojmů o složených iontech.

Jak může ztratit barvu malinová šťáva

Budeme zkoumat schopnost adsorpce, a to pohlcováním malinové šťávy aktivním uhlím s velkým...

Oheň pod popelem

Pomocí katalyzátorů můžeme usnadnit nebo podpořit průběh takových reakcí, které by bez nich...

Vliv změny tlaku na chemickou rovnováhu (pozorování)

Zkoumání oxidu uhličitého rozpuštěného ve vodě v láhvi se sycenou vodou.

Adice

Adice je organická chemická reakce, při které se dvě a více molekul spojuje do jedné...

Model sopky

Na zabarvení použijeme červené potravinářské barvivo a reakcí sody a octa namodelujeme sopečnou...

Added to your cart.