Svalové tkáně

Svalové tkáně

V lidském těle najdeme tři typy svalovin: hladká, příčně pruhovaná a srdeční svalovina.

Biologie

Klíčová slova

svalová tkáň, Tkáň, hladký sval, srdečního svalu, příčně pruhované svalové, kosterní sval, funkce svalů, svalových vláken, myocytu, vřetenovité svalová buňka, peristaltika, lidský, živočišných tkání, biologie

Související doplňky

Otázky

  • Ve kterém typu svalu je aktin a myosin uspořádaný nepravidelně?
  • Který typ svalu je připojen ke kosti?
  • Která svalová tkáň tvoří vřetenovité, podlouhlé svalové buňky?
  • Je to pravda, že srdeční svalovina sestává \n z nerozvětvených, příčně pruhovaných svalových vláken?
  • Který typ svalu je velmi silný a nepodléhá únavě?
  • Je to pravda, že příčné pruhování je charakteristické pouze pro příčně pruhované svaly?
  • Jaký typ svalu je zodpovědný za pohyb lidského těla?
  • Kde se nachází interkalární disk?
  • Je to pravda, že příčně pruhovaný sval se skládá z mnohojaderných svalových vláken, ve kterých jednotlivé buňky nejsou odděleny?

Scénky

Související doplňky

Lidské svaly

Svaly kostry představují aktivní část pohybového systému: hýbou kostmi ke kterým jsou připojené.

Struktura svalů

Tato animace zobrazuje jemnou molekulární strukturu a mechanismus svalů.

Patelární reflex

Patelární reflex je reflex vyvolaný natažením svalu.

Reflex bolesti

Reflex bolesti zajišťuje odstoupení od zdroje bolesti.

Svaly paže

Horní končetina se pohybuje pomocí flexorových a extensorových svalů.

Anatomie míchy

Mícha je část centrální nervové soustavy. Nachází se uvnitř páteře a vystupují z ní míšní nervy.

Elektrický systém srdce

Naše srdce vytváří elektrické impulsy potřebné pro jeho fungování. Grafické znázornění elektrické aktivity srdce zobrazuje elektrodiagram.

Kosti dolních končetin

Kosti dolních končetin tvoří pánevní pletenec a nohy.

Kostra horní končetiny

Kostra horní končetiny se skládá z pletence horní končetiny a kostry volné horní končetiny.

Lidská krev

Lidská krev se skládá z krevních buněk (červené, bílé krvinky a krevní destičky) a krevní plazmy.

Neurony, nervová tkáň

Neurony jsou buňky specializované pro přenos elektrických signálů.

Pojivová tkáň

K pojivové tkáni patří řídká a hustá pojivová tkáň, tuková tkáň, krevní tkáň, chrupavkové tkáně a kostní tkáň.

Srdce

Srdce je centrální čerpadlo kardiovaskulárního systému. Za jeden život vydá 2,5 miliardy rytmických stahů.

Stupně organizace pod jednotlivcem

Animace ukazuje organizovanost živých organismů od jednotlivce přes tkáně po stupeň buněk.

Typy epiteliálních tkání

Vnitřní a vnější povrch těla zvířete je pokryt epitelem.

Vrstvy kůže, kožní vjemy

Kůže je měkký vnější obal našeho těla, který se skládá ze tří vrstev: pokožky, škáry a podkožního vaziva.

Srdeční infarkt

Příčinou infarktu je ucpání věnčitých tepen. Je to jeden z nejčastějších příčin úmrtí.

Added to your cart.