Sulfátový iont (SO₄²⁻)

Sulfátový iont (SO₄²⁻)

Vzniká, když molekula kyseliny sírové uvoňuje proton.

Chemie

Klíčová slova

síranový iont, kyselý zbytek ion, anion, ion, sloučenina ion, kyselina sírová, sírany, Sádrovec, síran měďnatý, anorganické, chemie

Související doplňky

Kyselina siřičitá (H₂SO₃)

Je bezbarvá, středně silná anorganická kyselina. Je přítomna pouze v roztocích.

Kyselina sírová (H₂SO₄)

Je bezbarvá, silná minerální kapalina, má silný oxidační účinek. Je to chemikálie s největší produkcí na světě.

Kysličník siričitý (SO₂)

Je hlavní příčinou kyselých dešťů. Je meziproduktem při výrobě kyseliny sírové.

Kysličník sírový (SO₃)

Je jedním z oxidů síry, s vodou tvoří kyselinu sírovou.

Molekula úkol III. (Složené ionty)

Úkol na procvičování a prohlubování pojmů o složených iontech.

Olověný akumulátor

Elektrochemické procesy v olověném akumulátoru vyrábějí elektrický proud.

Síra (S₈)

Je to žlutá krystalická pevná látka bez zápachu. V přírodě se vyskytuje i ve formě sloučenin, jako např. pyrit nazýván "zlatem bláznů".

Sirovodík (H₂S)

Je to plynná látka s charakteristickým zápachem po zkažených vejcích. Je prudce jedovatý. Vyskytuje se i v pramenitých a minerálních vodách.

Manganistanový iont (MNO₄⁻)

Manganistan draselný je mírný dezinfekční prostředek.

Added to your cart.