Sulfátový iont (SO₄²⁻)

Sulfátový iont (SO₄²⁻)

Vzniká, když molekula kyseliny sírové uvoňuje proton.

Chemie

Klíčová slova

síranový iont, kyselý zbytek ion, anion, ion, sloučenina ion, kyselina sírová, sírany, Sádrovec, síran měďnatý, anorganické, chemie

Související doplňky

Scénky

Kulička a palička

Výplň prostoru

Vyprávění

Související doplňky

Kyselina siřičitá (H₂SO₃)

Je bezbarvá, středně silná anorganická kyselina. Je přítomna pouze v roztocích.

Kyselina sírová (H₂SO₄)

Je bezbarvá, silná minerální kapalina, má silný oxidační účinek. Je to chemikálie s největší produkcí na světě.

Kysličník siričitý (SO₂)

Je hlavní příčinou kyselých dešťů. Je meziproduktem při výrobě kyseliny sírové.

Kysličník sírový (SO₃)

Je jedním z oxidů síry, s vodou tvoří kyselinu sírovou.

Molekula úkol III. (Složené ionty)

Úkol na procvičování a prohlubování pojmů o složených iontech.

Olověný akumulátor

Elektrochemické procesy v olověném akumulátoru vyrábějí elektrický proud.

Síra (S₈)

Je to žlutá krystalická pevná látka bez zápachu. V přírodě se vyskytuje i ve formě sloučenin, jako např. pyrit nazýván "zlatem bláznů".

Sirovodík (H₂S)

Je to plynná látka s charakteristickým zápachem po zkažených vejcích. Je prudce jedovatý. Vyskytuje se i v pramenitých a minerálních vodách.

Manganistanový iont (MNO₄⁻)

Manganistan draselný je mírný dezinfekční prostředek.

Added to your cart.