Struktura bílkovin

Struktura bílkovin

Struktura a uspořádání polypeptidových řetězců ovlivňuje prostorovou strukturu proteinů.

Chemie

Klíčová slova

protein, proteinová molekula, primární struktura, sekundární struktura, terciární struktura, kvartérní struktura, aminokyselinová sekvence, α-helix, beta-list, aminokyselina, polypeptid, peptidové vazby, amidové vazby, podjednotky, chemie, biologie, biochemie

Související doplňky

Aminokyseliny

Aminokyseliny jsou monomery proteinů.

Enzymy

Enzymy jsou molekuly proteinu katalyzující biochemické reakce. Jejich aktivita může být regulována.

Fibroín

Je to vláknitý protein vylučovaný housenkou Bource morušového.

Hemoglobin

Hemoglobin je krevní barvivo v červených krvinkách. Jeho funkcí je roznášet kyslík.

Lidská krev

Lidská krev se skládá z krevních buněk (červené, bílé krvinky a krevní destičky) a krevní plazmy.

Pavoučí vlákno, pavučina

Zatímco hustota pavoučího vlákna je nižší než při nylonových vláknech jeho pevnost v tahu je vyšší než u oceli.

Peptidová vazba

Aminokyseliny, z nichž sestávají proteiny, se spojují pomocí peptidové vazby.

Sekundární struktura bílkovin

Polypeptidové reťazce sú zložené z aminokyselín, rozlišujeme dve základné sekundárne štruktúry: α - helix a α-závitnica.

Transportní procesy

Tato animace zobrazuje aktivní a pasivní transportní procesy probíhající přes buněčné membrány.

Uspořádání genetického materiálu

Eukaryotické buňky s jádry v průměru několik mikrometrů mohou obsahovat téměř 2 metry DNA svinutou vícekrát.

Polymerace ethylenu

Polymerací ethylenu vzniká polyethylen, typ plastu.

Viry

Viry se skládají z bílkoviny a DNA nebo RNA, které přeprogramují infikované buňky k produkci více virů.

Added to your cart.