Struktura bílkovin

Struktura a uspořádání polypeptidových řetězců ovlivňuje prostorovou strukturu proteinů.

Související doplňky

Cis-but-2-en (C₄H₈O)

Je bezbarvý plyn, těžší než vzduch, jeho geometrický izomer je trans-but-2-en.

Butan (C₄H₁₀O)

Je čtvrtým v homologické řadě alkanů.

Barvení květů

Na lupínky květu nastříkáme průhlednou tekutinu, následně se jejich barva změní na fialovou....

Maltosa (sladový cukr) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Je to disacharid, který je tvořen dvěma molekulami D-glukózy spojenými α vazbou.

Lysin

Lysin je jeden z dvaceti aminokyselin, které tvoří bílkoviny.

Trimethylamin N (CH₃) ₃

Je to je nejjednodušší terciární amin, způsobuje nepříjemný zápach potravin.

Fehlingův test

Pokud k směsi Fehlingova roztoku I a II přidáme formaldehyd, vlivem tepla se může vyloučit...

Added to your cart.